Sopot – miasto z klimatem

Potok Grodowy
Fot. Fotobank.PL/UMS

Przebudowa koryta potoku Grodowego oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie zajęły trzecie miejsce w konkursie „Miasto z klimatem – najlepiej zrealizowany projekt”. Sopot znalazł się na podium w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

Przebudowa koryta potoku Grodowego miała na celu przede wszystkim poprawę czystości wód potoku poprzez jego rozdzielenie od kanalizacji deszczowej. Dzięki inwestycji poprawiła się czystość wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej, a co za tym idzie, także sopockiego kąpieliska

Odkryty potok Grodowy, nowe ścieżki spacerowe, mała architektura, wymiana oświetlenia, przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych i nawierzchni ulic – to tylko niektóre zmiany, jakim poddany został park Grodowy w Sopocie. Potok Grodowy został przebudowywany na prawie całej swojej długości: od torów kolejowych do plaży. Na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Mamuszki potok został odkryty. Płynący w otoczeniu specjalnie zaprojektowanej zieleni potok, z ciekawymi elementami małej architektury wokół, stał się nowym, atrakcyjnym miejscem spacerów i odpoczynku sopocian.

Uporządkowany został cenny przyrodniczo obszar wokół Wąwozów Grodowych, który stał się bardziej dostępny, m.in. dzięki nowym dojściom.   

Komisja konkursowa doceniła również to, że mimo wielu prac budowlanych, potok Grodowy nadal ma charakter naturalny. Wykonywane prace doprowadziły do regulacji jego przepływu, zredukowania problemów eksploatacyjnych powodowanych przez ogromne ilości rumowiska niesionego tym potokiem w trakcie trwania opadów nawalnych, które w efekcie niesione prądem wraz z wodami potoku zanieczyszczały ul. Haffnera i uprzykrzały życie mieszkańcom.

Dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających z uroków tego rejonu, wykonywano solidne umocnienie w miejscu powstania kładki nad potokiem, które zapewniło jej stateczność. Bystrotok ukształtowany pod kładką został wykończony materiałami naturalnymi, głównie kamieniem oraz drewnem. Na trasie koryta powstały dodatkowe płotki faszynowe, narzuty kamienne i drewniane progi korekcyjne dla efektywniejszego zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania. Pozostałe prace w ramach tego dużego projektu polegały na przebudowie miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, infrastruktury naziemnej i podziemnej, oświetlenia oraz modernizacji nawierzchni ulic: Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy.

Drugim zgłoszonym do konkursu projektem była kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie. Inwestycja obejmowała przeprowadzenie modernizacji energetycznej 25 budynków użyteczności publicznej (w tym 8 budynków zabytkowych) zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu, wchodzącego w skład Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta.

We wszystkich budynkach wdrożony został System Zarządzania Energią, który zdalnie steruje instalacją grzewczą w celu optymalnego ustawienia temperatury w pomieszczeniach; wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne, zamontowano  odnawialne źródła energii - w 16 budynkach zamontowano instalację fotowoltaiczną typu on grid (która pozwala na odsprzedaż wyprodukowanego prądu w nadwyżce), zaś w 2 budynkach instalacje solarne, w 7 budynkach przeprowadzona została głęboka termomodernizacja (pozostałe budynki zostały objęte termomodernizacją w latach poprzednich). Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2018 r. i trwały do 17 kwietnia 2020 r.

W efekcie realizacji projektu zmniejszy się zapotrzebowanie na produkcję energii i zostaną obniżone wydatki na energię cieplną i elektryczną. Z kolei modernizacja nieefektywnych instalacji grzewczych i przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej przyczyni się do redukcji niskiej emisji i zachowania dobrej jakości powietrza w mieście. Dodatkowo instalacja paneli fotowoltaicznych i solarnych korzystnie wpłynie na warunki środowiskowe, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej ze słońca.

W długofalowej  perspektywie realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości powietrza, które na obszarze województwa pomorskiego charakteryzuje się średnim stopniem zanieczyszczenia oraz wpłynie na ograniczenie efektu cieplarnianego.

Te wszystkie efekty obu projektów, doceniła kapituła konkursowa, w skład której weszli m.in. eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...