Jak mogłoby się zmienić otoczenie Opery Leśnej? Projekty na placu Przyjaciół Sopotu

Plansza z projektem architektonicznym, w tle trawnik i drzewa.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank/PL/UMS

Czy nowoczesne rozwiązania architektoniczne mogą współgrać z zielonymi przestrzeniami wokół obiektu? Można się już zapoznać z wizjami i koncepcjami przedstawionymi w pracach studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Na placu Przyjaciół Sopotu można oglądać projekty i koncepcje prezentujące potencjał rozwojowy sopockiej Opery Leśnej. To ciekawa podróż w przestrzenie, które w przyszłości mogłyby pełnić funkcje wystawiennicze, koncertowe czy gastronomiczne. Autorami prac sa młodzi architekci z Politechniki Gdańskiej, laureaci rozstrzygniętego na początku lipca konkursu architektonicznego.

Konkurs „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej - koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” jest efektem porozumienia o współpracy podpisanego na początku czerwca br. pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej i Gminą Miasta Sopotu. Plansze wyeksponowane na placu Przyjaciół pokazują najlepsze projekty architektoniczne zaproponowane przez zespoły projektowe, które decyzją komisji konkursowej zostały nagrodzone w konkursie.

– To bardzo ożywcze dla tkanki miejskiej zapraszać do współpracy młodych ludzi, sięgać po koncepcje odważne, często pozbawione pewnej zachowawczości, sięgające po wydawać by się mogło nierealistyczne rozwiązania – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Chcielibyśmy, aby te prace były punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Tak właśnie patrzymy na zaproponowane rozwiązania.

Jeśli chcesz się włączyć w naszą dyskusję, napisz na przepisnasopot@sopot.pl.

Do konkursu zgłoszono łącznie 17 prac. Był on adresowany do studentów minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Prace projektowe dotyczą całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach). Młodzi projektanci mieli wykazać w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej, z poszanowaniem, wręcz wyeksponowaniem położenia obiektu w otoczeniu lasem.

Jak oceniła komisja konkursowa, studenci przygotowali szereg nowatorskich koncepcji zagospodarowania infrastruktury Opery Leśnej w Sopocie oraz terenów wokół obiektu. Nagrodzeni architekci – zdaniem jury – „umiejętnie włączyli swoje pomysły do kontekstu krajobrazowego opery”, a także „przygotowali atrakcyjne przestrzenie do spotkań i relaksu” dla mieszkańców i turystów. Konkurs rozstrzygnięty został 3 lipca. Komisja przyznała nagrody finansowe czterem zespołom projektowym: I nagroda ex-aequo w wysokości 5 tys. zł (dla dwóch zespołów), II nagroda - 3 tys. zł oraz III nagroda - 2 tys. zł. Na nagrody miasto przeznaczyło łącznie 15 tys. zł.

Założenia konkursu

Nowe koncepcje zagospodarowania Opery Leśnej w Sopocie uwzględniają funkcje:

  • wydarzeniowe (sala koncertowa na ok. 1,5 tys. osób, foyer, szatnia, sale prób, garderoby dla artystów, etc.),
  • sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze),
  • gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości),
  • wystawiennicze,
  • hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków),
  • administracyjno-biurowe i gospodarcze.

Ponadto, wszystkie projekty miały uwzględniać dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i zachowanie naturalnego otoczenia opery.  

I nagrodę ex-aequo przyznano dwóm pracom autorstwa:

- inż. arch. Adam Okuniewski, inż. arch. Kamil Ostrowski. Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za spójną koncepcję wielofunkcyjnego założenia architektonicznego. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja interesującej kompozycji przestrzeni publicznej, którą autorzy umiejętnie włączyli do istniejącego kontekstu krajobrazowego. Zaproponowane ciągi komunikacyjne powiązane zostały zróżnicowanymi placami mogącymi dla użytkowników Opery Leśnej stanowić atrakcyjną przestrzeń do spotkań i relaksu”.

oraz

- inż. arch. Małgorzata Partyka, inż. arch.  Monika Pergoł. Uzasadnienie: „Praca została nagrodzona za ciekawą koncepcję wkomponowania w układ przestrzenny terenu Opery Leśnej idei placu centralnego. Komisja doceniła również zaproponowane rozwiązania materiałowe w koncepcji budynku sali wielofunkcyjnej oraz umiejętne wyeksponowanie zieleni z wnętrz projektowanego budynku”.

II nagrodę przyznano pracy autorstwa inż. arch. Arlety Cychol, inż. arch. Ingi Banaszkiewicz oraz inż. arch. Joanny Borowskiej. Uzasadnienie: „Nagroda została przyzna za umiejętne ulokowanie planowanych obiektów architektonicznych w istniejącym kompleksie zieleni. Zaproponowana koncepcja lokalizuje strefę wejściową do planowanej sali wielofunkcyjnej w sąsiedztwie bramy prowadzącej obecnie na teren Opery Leśnej. Zadana funkcja została rozmieszczona w bryle malowniczo wbudowanej po zachodniej stronie amfiteatru, dzięki czemu historyczny budynek pozostaje znaczącą dominantą w krajobrazie leśnym”.

III nagrodę przyznano pracy autorstwa inż. arch. Joanny Ewy Jarząbkiewicz, inż. arch. Gabrieli Sary Grzanki. Uzasadnienie: „Praca świadomie odnosi się do kontekstu krajobrazowego projektowanego terenu. Zadane funkcje użytkowe zostały zlokalizowane w rozbitej, stopniowo rozmieszczonej w terenie strukturze architektonicznej. Komisja Konkursowa doceniła, w szczególności, koncepcję bryły budynku wystawienniczo-muzealnego harmonijnie wpasowującego się w zróżnicowany teren Opery Leśnej”.

Na placu Przyjaciół Sopotu można oglądać wszystkie nagrodzone koncepcje. Ewentualne uwagi dotyczące projektów można przesyłać na adres: przepisnasopot@sopot.pl. Projekty studentów Wydziału Architektury PG można również zobaczyć w załącznikach poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...