9 listopada namaluj na dłoni uśmiechniętą buźkę

Dłoń kobiety, mężczyzny i dziecka z namalowanymi uśmiechniętymi buźkami
Fot. materiały promocyjne

Dłoń jest znakiem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny. 9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest dłoń z namalowaną uśmiechniętą buźką. Sopot przyłącza się do tej inicjatywy i promowania adopcji. Zachęca również do tworzenia rodzin zastępczych.  

9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji. To dzień, w którym rodziny adopcyjne świętują bycie razem, to również okazja do promowania idei adopcji. Tytuł tegorocznego wydarzenia „Oblicza Świadomej  Adopcji – Światowy  Dzień  Adopcji. Namaluj  na  dłoni  uśmiechniętą  buźkę” ma na celu zwiększenie świadomości na temat adopcji. To również okazja do obalania towarzyszących jej mitów i fałszywych przekonań.

– Hasło „Rodzina to miłość, nie DNA” najlepiej oddaje sens adopcji – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Pamiętajmy, że adopcja to tworzenie rodziny dla potrzebujących jej dzieci. I zasługuje to na najwyższe uznanie. Mówmy o adopcji głośno, bo to piękna, szlachetna rzecz – ofiarować dziecku największy dar: dom, rodzinę, miłość. Wszyscy możemy wspierać ideę adopcji. Można na przykład na Facebooku ustawić nakładkę z symbolem Światowego Dnia Adopcji na swoim zdjęciu profilowym. Można również na własnej dłoni narysować uśmiechniętą buźkę i jej zdjęcie z podpisem „Światowy Dzień Adopcji” udostępniać w mediach społecznościowych właśnie 9 listopada. Gorąco do tego namawiam. Pokażmy światu nasze „uśmiechnięte” dłonie – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Sopot przyłącza się do tej inicjatywy i promowania adopcji. Zachęca również do tworzenia rodzin zastępczych.

– Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny dom, w którym znajdą warunki do prawidłowego rozwoju – mówi Andrzej Czekaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Każda historia jest inna, różne powody sprawiają, że rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się własnymi dziećmi. Szansą na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo jest dla tych dzieci rodzina adopcyjna lub zastępcza – dodaje dyrektor Czekaj.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wspólne święto Dnia Adopcji ograniczone jest do kampanii informacyjnej w środkach masowego przekazu, w tym do Internetu. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku organizuje w poniedziałek 9 listopada, w godz. 8.00-19.00 dyżur telefoniczny i internetowy. W godz. 8.00-19.00 będzie można porozmawiać z pracownikami Ośrodka na temat adopcji, tel. 58 341 46 07, e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza do kontaktu osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla sopockich dzieci. Dział Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, tel. 58 555-10-22, e-mail: dpz@mopssopot.pl.

Rodziny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, zarówno dla rodziców jak i dla dzieci, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zawodowe dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie.

Jaka jest różnica między rodziną adopcyjną a zastępczą?

Adopcja, czyli przysposobienie dziecka, przyjęcie go do rodziny, wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Adopcja daje takie same prawa i niesie za sobą takie same obowiązki jak w przypadku rodziców biologicznych. Po adopcji dziecko otrzymuje nazwisko rodziców adopcyjnych i  są oni wpisywani do aktu urodzenia w miejsce rodziców naturalnych. Prawnie nie różnią się niczym od rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów, np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych. Daje szansę na bezpieczne dzieciństwo dzieciom, które mają małe możliwości na adopcję, np. z powodu braku uregulowania sytuacji prawnej. Dziecko zachowuje swoje nazwisko, a rodzice zastępczy otrzymują pieniądze na pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem.

 

Rodzina zastępcza

Rodzina adopcyjna

Opieka nad dzieckiem sprawowana jest czasowo, do momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej i prawnej (tj. powrotu dziecka do rodziców biologicznych, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia się).

Opieka nad dzieckiem sprawowana jest bezterminowo, jak w rodzinie naturalnej. Dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, tzn. że rodzice biologiczni zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub wyrazili zgodę na adopcję.

Rodzina zastępcza nie ma obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, otrzymuje stałą comiesięczna pomoc finansową na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Rodzina adopcyjna samodzielnie utrzymuje dziecko, nie otrzymuje pomocy finansowej.

Dziecko nie nabywa praw do dziedziczenia po rodzicach zastępczych.

Dziecko w świetle prawa jest traktowane jak dziecko naturalne – ma pełne prawo do dziedziczenia po rodzicach adopcyjnych.

Rodzice zastępczy zobowiązani są do podtrzymywania kontaktów i więzi z rodziną biologiczną dziecka.

Dziecko nie utrzymuje kontaktów z rodziną biologiczną.

Rodzice biologiczni dziecka są ograniczeni we władzy rodzicielskiej, pozbawieni władzy lub władza ta jest zawieszona.

Rodzice biologiczni dziecka są pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza podlega ocenie organizatora pieczy zastępczej.

Rodzina adopcyjna nie podlega ocenie organizatora pieczy zastępczej.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...