Ekologiczne, stylowe i ekonomiczne – nowe lampy w Sopocie

Nowa lampa uliczna na tle zielonych drzew i błękitnego nieba
Fot. Fotobank.PL/UMS

Wymiana 166 punktów świetlnych, doświetlenie 34 przejść dla pieszych, nowe nawierzchnie chodników, redukcja o ponad 60 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – to efekt wyjątkowej, ekologicznej inwestycji w Sopocie. Zakończył się pierwszy etap „Modernizacji oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”. Ekologiczne lampy rozświetlają już mrok w centrum miasta. 

Inwestycja została zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych.

W ramach przedsięwzięcia wymieniono 166 punktów świetlnych, zależnie od lokalizacji są to słupy parkowe stylowe, parkowe wysokie z oprawą oraz oświetlenie współczesne stylizowane na zabytkowe lampy. Zmodernizowane oświetlenie to energooszczędne oświetlenie LED o stylowym, eleganckim wyglądzie.

I etap projektu modernizacji oświetlenia zrealizowany w roku 2020 objął ulice:

 • ul. Emilii Plater,
 • ul. Na Wydmach,
 • ul. Bitwy pod Płowcami,
 • ul. Grunwaldzką (odcinek od ul.Na Wydmach do ul. 3 Maja),
 • ul. Dąbrowskiego,
 • ul. Mieszka I,
 • ul. Chrobrego,
 • ul. Kazimierza Wielkiego,
 • ul. Książąt Pomorskich,
 • ul. Karlikowską,
 • ul. Okrzei,
 • ul. Sobieskiego (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Chopina),
 • część ulicy Haffnera (odcinek od ul Budzysza do BMC).

Zostały również wykonane nowe nawierzchnie chodników na ulicach:

 • ul. Grunwaldzkiej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Na Wydmach),
 • ul. Kazimierza Wielkiego (odcinek od ul. Chrobrego do ul. 3 Maja),
 • ul. Książąt Pomorskich (od ul. Sobieskiego do ul. Kazimierza Wielkiego).

Zostały doświetlone 34 przejścia dla pieszych: w ul. Haffnera, 3 Maja, Chrobrego, Dąbrowskiego, Karlikowskiej, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, Okrzei i Sobieskiego, Na wydmach, Grunwaldzkiej, Bitwy pod Płowcami.

– Zrealizowane w tym roku przedsięwzięcie stanowi część większego projektu – informuje wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. - Planujemy ten niezwykły projekt kontynuować również w przyszłym roku, by na kolejnych sopockich ulicach i parkach zamontować stylowe i ekologiczne lampy. Projekt jest zarówno ekologiczny jak i ekonomiczny. Dzięki nowemu systemowi oświetlenia, miasto mniej zapłaci za prąd – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Drugi etap inwestycji również realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i Wybuduj”.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca opracuje wielobranżową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, a następnie na jej podstawie wykona modernizację oświetlenia poprzez wykonanie demontażu istniejącego i wybudowanie nowego oświetlenia na ulicach, ciągach pieszych, rowerowych, placach i parkach oraz przebudowę nawierzchni drogowych.

Drugi etap inwestycji obejmie swoim zakresem wymianę oświetlenia ulicznego i parkowego ok.160 punktów świetlnych w tym BMC około 42. Docelowa, dokładna ilość punktów będzie znana po opracowaniu dokumentacji technicznej. W roku 2021 modernizacja oświetlenia obejmie ulice:

 • ul. Bohaterów Monte Cassino
 •  ul. Sobieskiego (od Chopina do BMC)
 • ul. Pułaskiego
 • ul. Fiszera
 • ul. Bema
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Piastów
 • ul. Grunwaldzka
 • Park im. Lecha Kaczyńskiego
 • ul. Chopina

Zmodernizowane lampy zyskają nowoczesne oświetlenie LED, poprawią estetykę miasta, a przede wszystkim znacznie zmniejszą koszty zużycia energii.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, a jego realizacja zakończy się w roku 2022.

Zakładane efekty realizacji tej inwestycji, to:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświetlenia,
 • poprawa efektu funkcjonalności sterowania systemem oświetlenia,
 • lepsze dopasowanie charakterystyki systemu do potrzeb użytkowników,
 • mniejsze opłaty dla Gminy,
 • poprawa estetyki miasta dzięki wprowadzeniu spójnego wyglądu punktów świetlnych.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...