Pomorskie SOS – kolejne fundusze na poprawę bezpieczeństwa pracowników sopockiego Domu Pomocy Społecznej

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Do Domu Pomocy Społecznej w Sopocie znów trafią środki ochrony osobistej oraz sprzęt niezbędny do walki z pandemią COVID-19. Gmina Miasta Sopotu podpisała drugą umowę na grant w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Pomorskie SOS”. Dofinansowanie wyniesie blisko 89 tys. zł.

W ramach grantu kupione zostaną środki, sprzęt i usługi, w tym: 

  • środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, fartuchy, osłony z pleksi),
  • płyny dezynfekcyjne do ciała i powierzchni,
  • parownica do dezynfekcji i stacje do dezynfekcji rąk,
  • sprzęt do wyposażenia izolatek (łóżka medyczne),
  • usługi dekontaminacji pomieszczeń.

Dzięki temu podniesie się poziom bezpieczeństwa pracującego w DPS personelu.

– Cieszę się, że do Domu Pomocy Społecznej trafią kolejne środki ochrony osobistej oraz urządzenia, które zabezpieczą i pomogą pracującemu tam personelowi – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Od wielu miesięcy, dzień w dzień, pracownicy DPS stają do walki o zdrowie oraz dobrą kondycję fizyczną i psychiczną swoich podopiecznych. Za tę ofiarną ciężką pracę należą im się ogromne podziękowania – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Pomieszczenia, w których przebywają pracownicy, są miejscami, gdzie w ciągu dnia spotyka się wiele osób, dlatego należy je odkażać przynajmniej  dwa, trzy razy na dobę. Systematyczne dezynfekowanie, by pomieszczenia były wolne od wirusów, wpłynie na poziom bezpieczeństwa w pracy.

Stacje do dezynfekcji rąk usprawnią pracę: mieszkańcy sami będą mogli podejść czy podjechać do stacji i zdezynfekować dłonie bez pomocy opiekunek. Przy usługach dekontaminacji będą m.in. wykorzystywane ozonatory kupione za środki przyznane w pierwszym grancie. W czasie pandemii stosowanie tych urządzeń jest koniecznym uzupełnieniem ochrony indywidualnej pracowników.

Każdego dnia pracownicy DPS wchodzący do budynku maja mierzona temperaturę. Środki ochrony indywidualnej oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni pomagają chronić pracowników przed koronawirusem. Dzięki nim w bezpieczny dla siebie sposób będą mogli pracować i opiekować się podopiecznymi.

W okresie epidemii w takich placówkach, jak sopocki DPS, musiała powstać odrębna strefa i izolatki, by mogły tam profilaktycznie przebywać osoby wracające ze szpitala, zagrożone zakażeniem, czekające na wynik testu oraz osoby zakażone, które nie mają skierowania do szpitala.

Aby chronić pracowników pracujących w tej strefie przed krzyżowym zakażeniem, niezbędne jest specjalne wyposażenie izolatek. Zakup nowych łóżek szpitalnych, elektrycznie uchylnych oraz posiadających opcję tzw. pozycji szokowej (wykorzystywanej w sytuacji reanimacji) pozwoli na szybszą i lepszą opiekę nad osobami z objawami koronawirusa, zwłaszcza z dusznością i potrzebą podłączenia koncentratora tlenu (kupionego przy pierwszym wniosku o grantu).

Dzięki środkom z projektu będzie możliwe ograniczenie ryzyka zakażenia i zachorowania na COVID-19, co bardzo wpłynie na spokój i psychiczny komfort pracowników sopockiego Domu Pomocy Społecznej.

Łączny koszt: 88 800 zł

Grant w wysokości 100 proc. otrzymano w ramach projektu „Pomorskie SOS” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...