Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań

chłopiec z dużą lupą przygląda się roślinom
Fot. Pixabay

Zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym, zajęcia plastyczne, teatralne i literackie, upowszechnianie wiedzy ekologicznej, edukacja obywatelska czy też prowadzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego – to tylko część z zadań, na które organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki. Nabór ofert trwa do 11 grudnia.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie na realizację priorytetowych zadań Gminy w roku 2021. Dotyczą one:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • pozostałych działań polityki społecznej,
  • edukacji,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ekologii i ochrony środowiska.

– W Sopocie mamy ponad 350 organizacji pozarządowych, działających na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Wspierają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, ubogie czy po prostu mniej zaradne. Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Niestety pandemia trwa, trzeba więc dostosować się do nowej sytuacji. Wierzę, że sopockie organizacje pozarządowe mają tak ogromny potencjał, że uda się wypracować nowe formy działań, byśmy mogli, jak dotąd, wspólnie, z zaangażowaniem służyć mieszkańcom naszego miasta. Zapraszam do składania ofert – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Wszystkie zadania mogą być realizowane wyłącznie w oparciu i zastosowaniu obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiednio dla konkretnych obszarów.

Do czasu obowiązywania obostrzeń sanitarnych niektóre zadania mogą być zaplanowane i realizowane wyłącznie w trybie online (zgodnie z wytycznymi). Po złagodzeniu lub zniesieniu ograniczeń będzie można je prowadzić w kontakcie bezpośrednim, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Można więc zaplanować realizację zadania w części online oraz na czas późniejszy – w formie bezpośredniej.

Na oferty czekamy do 11 grudnia 2020 r. Można je składać do skrzynki podawczej Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27), do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego!).

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa i konsultacji online dotyczących przygotowywanych ofert w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Oferty do konsultacji i spotkania konsultacyjne realizowane są do 8 grudnia. Więcej na stronie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

 

Pełne ogłoszenie oraz załączniki znajdują się na stronie BIP Sopot

 

Zobacz również: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...