Przebudowa al. Niepodległości, ul. Wejherowska zamknięta

Ulica w mieście, jadą samochody, w tle budynki
Fot. Fotobank.PL/UMS

W związku z przebudową al. Niepodległości, od 4 stycznia czasowo zamknięta będzie ul. Wejherowska na odcinku między al. Niepodległości a rondem na skrzyżowaniu z ul. Kraszewskiego (wyjazd z Kamiennego Potoku w kierunku Gdańska, wjazd na Kamienny Potok z od strony Gdyni). Objazd będzie prowadził przez ul. Malczewskiego. 

Na zamkniętym fragmencie budowany będzie nowy odcinek wodociągu, kanalizacja deszczowa i mur oporowy. Powstanie konstrukcja chodnika, ścieżka rowerowa i jezdnia. Prowadzona będzie również przebudowa sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego. 

Na al. Niepodległości pozostaje zamknięty również prawy pas ruchu w kierunku Gdańska na odcinku około 200 m, zaczynając od zatoki autobusowej przy ul. Wejherowskiej w kierunku Gdańska.  

Wielkimi krokami zbliża się jeden z ostatnich etapów prac, czyli asfaltowanie. Przy utrzymującej się dobrej pogodzie może to nastąpić już w drugiej połowie stycznia.   

– Ta skomplikowana przebudowa powoli dobiega końca. Prace na tym obszarze są wyjątkowo trudne, gdyż oprócz wymiany nawierzchni konieczna była przebudowa wielu sieci przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości dostaw przebudowywanych mediów, zapewnieniu przejazdu i utrzymaniu transportu zbiorowego – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Zgodnie z kontraktem wykonawca ma czas na zakończenie robót do końca kwietnia przyszłego roku. Jednak już teraz widzimy, że jeśli pogoda nie pokrzyżuje wykonawcom planów, odbiór może nastąpić znacznie wcześniej. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości i zachować płynność przejazdu. Jednak prosimy kierowców, by na remontowanym odcinku zachowali szczególną ostrożność i stosowali się do nowej organizacji ruchu – dodaje wiceprezydent.    

Zmianie ulegnie również trasa linii autobusu 185. Autobusy linii 185 w kierunku Rynku Non-Stop kursować będą przez Brodwino, z pominięciem ul. Kraszewskiego, Sienkiewicza oraz fragmentu ul. Wejherowskiej. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki linii 187 przy ul. Obodrzyców, Kolberga i Malczewskiego.

Przebudowa al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowania z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie realizowana jest jako część projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi", finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT). 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...