Podziękowania za pomoc pogorzelcom

Dłonie rożnych ludzi jedna na drugiej w geście współpracy
Fot. Pixabay

Mimo trudnego czasu pandemii, w mieszkańcach Sopotu nie brakuje życzliwości i empatii. W odpowiedzi na doniesienia o poszkodowanych w pożarze przy al. Niepodległości sopocianie ruszyli z pomocą. Mieszkańcy uruchomili zbiórki na rzecz pogorzelców: internetową w mediach społecznościowych oraz z inicjatywy księdza Kazimierza Czerlonka – parafialną. Sopocianie zgłaszali chęć pomocy do Urzędu Miasta oraz sopockiego MOPS.

Na początku grudnia na poddaszu jednej z sopockich kamienic wybuchł pożar. Niestety w wyniku pożaru i długotrwałej akcji gaśniczej uszkodzenia budynku są duże. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Od samego początku pracownicy MOPS w Sopocie udzielili poszkodowanym wsparcia i pomocy psychologicznej.

Szczególne podziękowania należą się pani Dorocie, pracownikowi socjalnemu i pani Katarzynie, psycholog z Punktu Interwencji Kryzysowej sopockiego MOPS. Postawa pań to przykład odpowiedzialności i profesjonalnego podejścia do sytuacji kryzowych, szczególnie w tych najważniejszych pierwszych dniach, kiedy każdy z poszkodowanych wymagał wsparcia.

W kolejnych dniach ruszyła lawina dobroci. Do Urzędu Miasta sopocianie przynosili bardzo dużo darów, które przekazane zostały osobom, które straciły niemal wszyto w pożarze. Pracownicy MOPS rozmawiali ze wszystkimi poszkodowanymi pytając o ich sytuację i potrzeby. Każdy otrzymał pomoc socjalną. Uruchomiona została pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę 15 tys. zł. Bezpośrednio po pożarze poszkodowani, którzy stracili dach nad głową, zamieszkali i korzystali z wyżywienia w pensjonacie Irena na koszt miasta.

Obecnie trwają przygotowania do remontu kamienicy. Miasto jest w stałym kontakcie z zarządem wspólnoty, aby wszelkie procedury konieczne do rozpoczęcia prac zostały przeprowadzone bez zbędnej zwłoki. W ramach dotacji konserwatorskich zaproponowano wspólnocie ubieganie się o środki finansowe na remont elewacji i odbudowę więźby, gdyż budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

Gmina jest właścicielem dwóch mieszkań w kamienicy, są to lokale komunalne. Dzięki temu w ramach swojego udziału (11 proc.) znacząco nadpłaciła na konto wspólnoty fundusz remontowy, aby wspomóc odbudowę spalonego dachu.

Obecnie wszyscy lokatorzy kamienicy znaleźli lokale zastępcze na czas remontu. Osoby zajmujące w kamienicy lokale komunalne otrzymały wyremontowane lokale zastępcze. Pracownicy sopockiego MOPS nadal są w kontakcie ze wszystkimi poszkodowanymi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...