Ważne! Zmiana numerów kont do opłat i podatków

Dwuzłotowa moneta na stole
Fot. Pixabay

Od 1 stycznia rachunki bankowe Gminy Miasta Sopotu obsługiwać będzie PKO BP. W związku z tą zmianą zmienią się również numery rachunków bankowych, na które należy przekazywać podatki i opłaty.

 

Nowe numery kont do wpłat:

podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 18 1020 1811 0000 0102 0373 5669
podatek od środków transportowych,
opłata od posiadania psów, opłata uzdrowiskowa
25 1020 1811 0000 0802 0373 5685
opłata skarbowa 70 1020 1811 0000 0802 0373 5651
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, czynsz dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego
na własność, sprzedaży lokali mieszkalnych
33 1020 1811 0000 0402 0373 5834
opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, trwały zarząd, przekształcenie - grunt Skarbu Państwa oraz za udostępnienie danych osobowych 28 1020 1811 0000 0902 0373 5776
dochody z "dróg" - wpłaty za abonamenty za parkowanie, parkometry, zajęcie pasa drogowego, opłaty za miejsca postojowe płatne 56 1020 1811 0000 0702 0373 5370
wpłaty „opłaty śmieciowej” 62 1020 1811 0000 0902 0373 5552
 wadia  38 1020 1811 0000 0202 0373 5842
dochody niepodatkowe: rejestracja pojazdów,
opłata za prawo jazdy, mandaty wystawione
przez Straż Miejską, opłaty geodezyjne, opłaty
za wycenę, opłaty za koncesje na alkohol,
licencję taxi, wypis z licencji na przewóz rzeczy, egzamin taxi, karta parkingowa
 95 1020 1811 0000 0702 0373 5347
Administracja zasobów komunalnych – AZK 1
– czynsz 
 65 1020 1811 0000 0502 0373 4142
Administracja zasobów komunalnych – AZK 2
– czynsz
 56 1020 1811 0000 0402 0373 4159
Administracja zasobów komunalnych – AZK 3
– czynsz 
61 1020 1811 0000 0202 0373 4167 
 AZK – Polna 60 1020 1811 0000 0702 0373 4134 
AZK – ZOZ  66 1020 1811 0000 0002 0373 4175 
AIPP – Indywidualny rachunek bankowy – Podatek od nieruchomości (osoby prawne). W przypadku nowych podatników którzy nie posiadają rachunku AIPP wpłat dokonuje się na rachunek: 
93 1020 1811 0000 0102 0373 5677 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...