Powstał Plan Urządzenia Lasu

Las. Widać zielone młode liście na drzewach. Na pierwszym planie na pniu rosnące żółte grzyby.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank/PL/UMS

Lasy położone w granicach administracyjnych Sopotu zajmują 934 ha powierzchni. Lasy komunalne, zarządzane przez gminę, stanowią 22,4 proc. tego obszaru, czyli ponad 209 hektarów. Pozostałe są własnością państwa. Plan Urządzenia Lasu to dokument publikowany co dziesięć lat. Najnowszy zyskał właśnie pozytywną opinię Lasów Państwowych.

Poniższa mapa przedstawia zasięg administracyjny sopockich  lasów komunalnych.

Sopockie lasy komunalne nie są obszarem jednolitym, składa się na nie kilka kompleksów leśnych. Cechuje je duża bioróżnorodność, a środowisko leśne w 86% jest w stanie równowagi ekologicznej, polegającej na zgodności naturalnej lub mało zmienionej szacie roślinnej w stosunku do warunków siedliska. Znaczy to, że sopockie lasy w większości zachowane są w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, co jest efektem dobrze prowadzonej gospodarki leśnej i braku wpływu przemysłu.

Nasze lasy pełnią przede wszystkim funkcje rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, wypoczynkowe, filtracyjne i uzdrowiskowe. Pozyskanie drewna ma znaczenie marginalne i jest skutkiem konieczności  utrzymania lasu w dobrym stanie sanitarnym oraz dbałości o bezpieczeństwo lokalnej społeczności i turystów korzystających ze ścieżek rekreacyjnych. Założenia te zostały uwzględnione przy tworzeniu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL). Jest to dokument opracowywany co 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

Przedstawiamy Państwu do wglądu ten materiał, przygotowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, państwową jednostkę nadzorowaną przez ministra środowiska. Poza Planem urządzenia lasu mogą się Państwo również zapoznać z Programem Ochrony Przyrody dla sopockich lasów oraz tzw. Elaboratem Siedliskowym. 

Sopockie lasy komunalne to przede wszystkim bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe. Tak zwana funkcja produkcyjna lasów jest dla sopockiego samorządu mało istotna. Dlatego fragmenty dokumentu dotyczące zaplanowanych w ciągu 10 lat wycinek drzew to zapisy wynikające tylko i wyłącznie z przepisów. Określają one maksymalne wielkości, ale nie ma obowiązku ich wykonania. Najwyższa planowana ilość drewna możliwa do pozyskania w 10 letnim okresie obowiązywania planu wynosi 7521 m3. Zaplanowana punktowa wycinka drzew – cięcia odnowieniowe (w żargonie specjalistycznym zwane rębnią), wynika z potrzeby zwiększenia udziału młodego pokolenia lasu w wiekowym drzewostanie czyli zabezpieczenia wymiany pokoleń i ciągłości lasu. Średni wiek drzewostanu w sopockich lasach komunalnych wynosi 120 lat. Przy braku dostępu światła młode pokolenie drzew nie rozwija się prawidłowo, jego wartość jako przyszłego drzewostanu znacząco spada, drzewa obumierają lub dorastają jedynie do wysokości ok. 3-4 m, pomimo bardzo dobrych warunków siedliskowych. Stąd też w przedstawianym projekcie UPUL, zaproponowane wycinki drzew polegają na stopniowym, rozłożonym w czasie doświetlaniu dna lasu poprzez usuwanie pojedynczych drzew, które osiągnęły już pełną dojrzałość. Zabieg ten pozwoli odsłonić i doświetlić istniejące już młode drzewka lub zainicjować powstanie nowego samosiewu. Ponadto w dobrze doświetlonych fragmentach lasu często pojawia się roślinność obficie kwitnąca i dostarczająca nektaru z pyłku z czego korzystają owady mogące skuteczne ograniczać lub eliminować występowanie szkodników lasu.  

Porównawcza analiza danych zawartych w UPUL opracowanym w roku 2011 dla sopockich lasów komunalnych a stanem obecnym pokazuje, że pomimo przeprowadzenia koniecznych wyłączeń gruntów leśnych – między innymi pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt, czy też uregulowania stanu prawnego istniejącej od ponad 100 lat Opery Leśnej – ogólna powierzchnia leśna sopockich lasów komunalnych została powiększona o 10,68 ha. Są to między innymi: obszar przy potoku Swelinia, tereny w okolicach Dębu Esperantystów, Las Robiniowy oraz okolice Wzgórza Stiewego.

Prezentowany Plan Urządzenia Lasu na lata 2021-2030 zyskał pozytywną opinię Lasów Państwowych. Niewielkie zmiany pojawią się tylko w załączonym Elaboracie Środowiskowym, Urząd Miasta wystąpił bowiem do autorów dokumentacji o uzupełnienie rozdziału opisującego warunki hydrologiczne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...