Zmieniamy plan zagospodarowania plaż miejskich

Piasek na plaży i morze w tle
Fot. Freepik

Prace nad zmianą obowiązujących planów podjęto przede wszystkim z powodu zmiany przebiegu linii brzegowej. Do granic miasta został włączony obszar o powierzchni ponad 11 ha, nie objęty dotychczas żadnym planem miejscowym.

Stało się to na mocy Rozporządzenia Nr ZG-JS-8104-3/16 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dn. 30 czerwca 2016 r. o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych.

Opracowanie obejmuje plaże i wydmy na całej długości miasta. Dla ułatwienia   podzielono je na trzy części :

  • plaże północne (symbol planu R-2/02 a) obejmują fragment od wejścia nr 1 do 10,
  • plaże w centrum (symbol planu R-2/03) obejmują fragment od wejścia nr 11 do 25,
  • plaże południowe (symbol planu R-3/08 a) od wejścia nr 26 do granicy z Gdańskiem.

Ogłoszenia o terminach składania wniosków zamieszczone były w BIP, na stronach www i w prasie.

Wpłynęły wnioski od mieszkańców, użytkowników plaż oraz od właścicieli i dzierżawców pawilonów usługowych. Obecnie trwa analiza tych wniosków.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...