Uwaga na sople

Biały dom ze śniegiem na dachu. Z rynny zwisają sople.
Photo by Gábor Szűts on Unsplash

Przypominamy o konieczności usuwania sopli tworzących się na krawędziach dachów. Spadający lód może być niebezpieczny, a jego usuwanie leży w gestii administratorów wspólnot mieszkaniowych, właścicieli i zarządców budynków.

Sople mogą powstawać wskutek ciepła oddawanego przez dachy, a także w wyniku zmian temperatury powietrza, gdy rośnie, a nastepnie spada poniżej zera. Sople, zwłaszcza duże, stanową zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą również uszkadzać mienie (niszczyć rynny, spadać na samochody). Szczególnie niebezpieczne są duże nawisy lodowe.

Sopocka Straż Miejska będzie zwracać baczną uwagę, zwłaszcza na duże sople zwisające z dachów nad ciągami pieszymi, chodnikami, ścieżkami itp. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia, strażnicy będą zawiadamiać straż pożarną, która usunie groźne nawisy. Strażnicy będą również upominać zarządców, administratorów i właścicieli nieruchomości. W ostateczności, w przypadkach rażących zaniedbań, funkcjonariusze straży miejskiej będą wystawiać mandaty (do 500 zł) za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi.

Zarządcy budynków odpowiadają również za odśnieżanie chodników przy domach i blokach wielorodzinnych. Podobnie z właścicielami prywatnych posesji - każdy z nich ma obowiązek uprzątnąć fragment chodnika, przylegający bezpośrednio do jego domu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...