Metropolia apeluje o sprawiedliwy podział funduszy europejskich

Biały budynek szpitala geriatrycznego. W oknach kolorowe szyby. Na pierwszym planie zaparkowane samochody.
Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie, jedna z inwestycji powstałych dzięki dofinansowaniu z UE. Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS.

Stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdański Gdynia Sopot, na walnym zebraniu swoich członków, wystosowało apel o sprawiedliwy i transparentny podział funduszy europejskich na najbliższych siedem lat. Nowy, niejasny podział środków zaproponowany przez Ministerstwo Polityki Regionalnej spowoduje, że w latach 2021-2027 nasz region może otrzymać o 600 mln euro mniej niż w latach poprzednich.

Przedstawieciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS) zaapelowali o przejrzyste i sprawiedliwe zasady podziału funduszy europejskich na lata 2021 - 2027, również rezerwy na którą przewidziano aż 25 proc. ogólnej puli środków regionalnych, a także o utrzymanie decentralizacji środków unijnych. Samorządowcy wezwali o pilne przedstawienie kryteriów według których dzielone miałyby być fundusze i o przeprowadzenie transparentnej i partnerskiej debaty nad zasadami i kryteriami ich alokacji. Wystosowany 18 lutego apel jest skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego, a także Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pomorskich parlamentarzystów.

Apel jest odpowiedzią na przedłożoną do konsultacji propozycję podziału środków, która nie zawiera uzasadnienia tego podziału. „Polska polityka regionalna od 1999 roku nie znała dotąd przypadku, aby algorytm podziału środków UE, nie został poddany pod publiczną dyskusję. W czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią wszystkim nam powinno zależeć na rzetelnych i szybkich negocjacjach. Tylko w ten sposób fundusze unijne bez zwłoki trafią do lokalnych przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, szkół, parafii i organizacji pozarządowych. Rozpoczęcie konsultacji bez przedstawienia kryteriów podziału funduszy może przynieść negatywne konsekwencje dla wszystkich samorządów lokalnych oraz wszystkich mieszkańców pomorskich miast i gmin" - czytamy w apelu.

Samorządowcy OMGGS przypomnieli poprzednie okresy programowania i funkcjonowanie regionalnych programów operacyjnych, dzielących europejskie fundusze solidarnie i sprawiedliwie. To właśnie regiony, według autorów apelu, mogą zagwarantować Polsce szybkie i sprawne wykorzystanie funduszy unijnych. Tymczasem strona rządowa w swojej wstępnej propozycji zasugerowała centralne zarządzanie aż 60 procentami funduszy europejskich. Największe redukcje miałyby dotyczyć regionalnych środków na Europejski Fundusz Społeczny - program, który w kryzysie spowodowanym pandemią może zapewnić wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców nim dotkniętych. „Mniejsze środki na działania lokalne to ograniczenie szans na zdecydowany i dynamiczny rozwój i wyjście z kryzysu, w którym znalazło się wiele grup społecznych (...) Apelujemy o partnerskie i profesjonalne podejście do dyskusji na temat podziału środków europejskich dla Polski" - napisano w apelu podpisanym przez 45 pomorskich samorządowców, członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.

Podział środków unijnych zaproponowany przez Ministerstwo Polityki Regionalnej może spowodować, że w latach 2021-2027 nasz region może otrzymać o 600 mln euro mniej niż w latach poprzednich.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...