Potrzebni specjaliści do wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Jedna osoba trzyma dłoń drugiej w geście opiekuńczym
Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudni osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad osobą niesamodzielną do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej. Poszukuje także specjalistów do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa: psychologa, dietetyka, rehabilitanta. Zgłoszenia można przesyłać do 13 marca.

– Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobie niesamodzielnej oraz jej opiekunowi, którym często jest bliski krewny, bardzo poprawia jakość życia całej rodziny i pomaga w lepszym jej funkcjonowaniu – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Dlatego w Sopocie od wielu lat budujemy system wsparcia, doskonalimy i rozwijamy nowe formy. Korzystamy także z dofinansowania, z różnych programów, by wzbogacić ofertę i wzmocnić osoby niesamodzielne i ich opiekunów.

Sopot po raz kolejny przystąpił do programu „Opieka Wychnieniowa” i poszukuje osób do świadczenia takiej opieki dla członków rodzin i opiekunów osób dorosłych oraz dzieci, posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Opiekę wytchnieniową może świadczyć osoba, która posiada co najmniej roczne doświadczenie w opiece nad osobą niesamodzielną lub odpowiednie wykształcenie, np. asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa.

W opiece wytchnieniowej chodzi o odciążenie członków rodzin lub opiekunów, o wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą miały czas dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację czy na załatwienie spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

– By zajmować się osobą niesamodzielną, często przez 24 godziny na dobę, potrzeba sił, a także wiedzy. Czasowe odciążenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki domowej to wsparcie nie do przecenienia – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Opieka wytchnieniowa będzie możliwa w ramach pobytu dziennego lub całodobowego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w profesjonalnej placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Program „Opieka Wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

– W ramach programu opiekunowie będą mogli również skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki – mówi Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, z ich wiedzy i doświadczenia w opiece nad osobą niesamodzielną.  

Osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i są zainteresowane współpracą, mogą złożyć swoją ofertę do 13 marca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, poczty lub mailowo na adres: mops@mopssopot.pl.

Szczegółowe informacje:

  • Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot
  • 58 551 17 10 wew. 232, 236

Wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz dokumentów, które należy złożyć, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Sopot.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...