Plany zagospodarowania przestrzennego

Mapa Sopotu
Fot. materiały UMS

Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • Nr XXI/354/2020 z 22 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podgórnej w Sopocie (symbol planu M-2/02b),

 

  • Nr XXI/355/2020 z 22 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej położonej na zachód od ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie (symbol planu R-3/04a).

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planu i prognoz oddziaływania na środowisko. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu w formie:

  • papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu – do skrzynki podawczej
  • lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.

Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Sopotu (bip.sopot.pl):

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...