„Stop Smog” – pieniądze na wymianę pieców

Palący się węgiel, żółto-pomarańczowe płomienie
Fot. pixabay

31 marca startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na tych obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się w imieniu swoich mieszkańców między innymi gminy.

W programie „Stop Smog” gmina może uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji zaplanowanej przez mieszkańca. Pozostałe 30% stanowi ich wkład z budżetu gminy. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, czyli m.in. Sopot) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.
Bezpośrednim beneficjentem „Stop Smogu” są mieszkańcy, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkańców Sopotu, którzy kwalifikują się do otrzymania wsparcia z tego programu, bardzo prosimy o kontakt z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska – z Sebastianem Krywultem tel. 58 52-13-793 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sebastian.krywult@um.sopot.pl Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2021.

W latach 90-tych w Sopocie było ponad 8 tys. pieców tzw. kopciuchów. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców i samorządu dzisiaj mamy ich około 200. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z dotacji i przypomnijmy, że tylko do końca tego roku, na wymianę pieca możemy otrzymać 100% dofinansowania. Mieszkańcy lokali komunalnych mogą skorzystać z dofinansowania i wymienić ogrzewanie we własnym zakresie, mogą również zwrócić się o wymianę do urzędu. – podkreśla wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

Przypomnijmy,
Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego 24 lutego 2020r. przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, radni zdecydowali o ograniczeniu i zakazach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W przypadku gminy uzdrowiskowej, jaką jest Sopot, jakość powietrza jest szczególnie istotna, a przyjęta uchwała jest kluczowa m.in. dla pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na wsparcie działań proekologicznych.
Sopot od 1996 roku realizuje program likwidacji niskiej emisji. Według stanu na dzień 30.09.2019 wszystkie lokalne kotłownie węglowe zostały zlikwidowane. Dzięki programowi ograniczania niskiej emisji oraz dopłat do likwidacji pieców węglowych ilość indywidualnych palenisk na węgiel została w sposób zdecydowany ograniczona. Szacuje się, że z istniejących w roku 1995 ok. 8 tys. pieców węglowych na terenie miasta funkcjonuje już tylko ok. 200 palenisk węglowych.
Instalacje muszą zostać zlikwidowane do 1 stycznia 2024 roku. Od tej daty na właścicieli czy użytkowników nieruchomości lub lokali mieszkalnych, w których będą jeszcze funkcjonowały urządzenia grzewcze (kotły, piece) na paliwo stałe, będą nakładane kary finansowe za użytkowanie źródeł ciepła na paliwo stałe.
W latach 2020-2021 przyjęto udzielenie wszystkim mieszkańcom 100% dotacji. W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się obniżał: 2022- 80%, 2023 – 60%. Od stycznia 2024 r. zaprzestanie się udzielania dofinansowania do likwidacji ogrzewania węglowego.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...