Wsparcie dla sopockich seniorów

Młode ręce trzymają ręce seriora
Fot. Freepik

Potrzebujesz pomocy? Znasz kogoś, komu potrzebna jest pomoc? Zadzwoń! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu proponują pomoc seniorom.

  • Całodobowy Telefon Wsparcia MOPS Sopot – tel. 58 551 17 10

Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie,  całodobowo, 7 dni w tygodniu lub na adres e-mail: mops@mopssopot.pl

  • Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot – tel. 58 551 17 10 wew. 236, 232

Od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30; różne formy wsparcia osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych oraz ich opiekunów.

  • Telefon Wsparcia Opiekuna MOPS Sopot – tel. 58 341 83 18

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia, a także pomoc psychologiczną.

  • Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot – tel. 58 551 14 14

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-20.00; bezpłatne wsparcie psychologa lub prawnika dla osób doświadczających różnych kryzysów, w tym przemocy domowej.

  • Pomoc sąsiedzka – tel. 729 863 777

Od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00; pracownicy i wolontariusze Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pomogą w zrobieniu i dostarczeniu zakupów niezbędnych artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków, zrobieniu opłat, wyprowadzaniu psa, wyrzucaniu śmieci.

  • Ogólnopolska infolinia programu Wspieraj Seniora dla osób 70+ – tel. 22 505 11 11

Od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-19.00; z programu mogą skorzystać osoby w wieku 70+ (najbardziej narażone na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2) oraz młodsze, które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...