Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór do pracowni

kolorowo ubrane dzieci z pracowni tańca
Fot. MDK Sopot

Zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne i wspierające, te i wiele innych zajęć dodatkowych, dedykowanych młodym sopocianom ma w swojej ofercie Młodzieżowy Dom Kultury. Profesjonalna i wspierająca kadra, bogata oferta zajęć i możliwość twórczego spędzenia wolnego czasu – to przyciąga dzieci i młodzież do MDK. Już dziś, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza dzieci i młodzież do II etapu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 w placówce.

Już dziś, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza dzieci i młodzież do II etapu rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 w placówce.

Aby zostać wychowankiem placówki i móc uczestniczyć w zajęciach należy:
- pobrać wniosek ze strony internetowej placówki www.mdk.sopot.pl
zakładka O nas/Rekrutacja
- wypełnić go i przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja.mdksopot@wp.pl
- lub wrzucić go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku MDK.

Wnioski do pracowni:
Kreatywne Dziecko, Klub bajek, Zespół wokalny „Muszelki”, Wokal, Śpiew i emisja głosu, Teatr, Karate, Gimnastyka artystyczna i Balet, Taniec, Szachy, Brydż, Orkiestra Dęta, Plastyka, Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych oraz Nauka gry na instrumentach dętych drewnianych - należy składać do 19.05.2021.

Od nowego roku szkolnego, w placówce powstaną nowe pracownie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych pracowni:
- Teatr z piosenką - podczas cotygodniowych spotkań dzieci będą wyrażały swoje emocje za pomocą zabawy, tańca, śpiewu, ruchu, recytacji, mimiki czy dramatyzacji. Oprócz tego nauczą się wielu wierszy i fragmentów prozy, podczas roku szkolnego odbędą się mniejsze lub większe spektakle. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat.
- Gry i zabawy dla najmłodszych - pracownia stworzona dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Program pracowni obejmuje - zajęcia świetlicowe ( gry i zabawy) o artystycznym charakterze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...