Przejście pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino a Czyżewskiego

Prace drogowe na wąskiej ulicy. Nawierzchnia jezdni zdjęta, w tle koparka i dwóch robotników.
mat. prasowe ZDiZ

Rozpoczął się drugi etap inwestycji „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino 25-31 a Czyżewskiego w Sopocie”. Popularny skrót pomiędzy domem handlowym Monte, a ul. Czyżewskiego w Sopocie ma już wybudowaną nową kanalizację deszczową. W drugim etapie wykonana zostanie nawierzchnia i oświetlenie, zagospodarowanie przestrzeni.

 

W pierwszym etapie przebudowy została wykonana kanalizacja deszczowa. Dzięki temu woda gromadząca się na ulicy kierowana jest do potoku Bohaterów Monte Cassino, biegnącego tuż pod deptakiem. W rozpoczętym właśnie etapie, zmieniana będzie nawierzchnia, instalowane nowe oświetlenie LED i elementy małej architektury oraz zieleń.                                                                                                                                                                                                  

Kierowcy mieszkający na terenie objętym inwestycją, na czas trwania prac, mogą wykupić miesięczną kartę parkingową w cenie 5 zł. Karta ta uprawnia do postoju na ulicach podstrefy, która obejmuje miejsce ich zamieszkania. Kartę wydaje Straż Miejska, więcej informacji https://miasto.sopot.pl/strona/identyfikatory

Właściciele garaży od nr 63 do nr 71, mogą odebrać karty wjazdu i bezpłatnego parkowania na parkingu za Urzędem Miasta (ul. Kościuszki 25/27). W sprawie odbioru kart prosimy o kontakt z ZDiZ Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji tel. 58 345 60 75.

 

Koszt inwestycji to ok. 1 050 000,00 zł. Z budżetu miasta wydatkowane będzie ok. 550 000,00 zł. Pozostałą kwotę Sopot pozyskał z  dwóch programów dofinansowania unijnego: na zagospodarowanie wód opadowych oraz na modernizację oświetlenia ulicznego.

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...