Uwolnienie od długów najemców sopockich mieszkań komunalnych

Budynek o biało szarej elewacji.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy radni podjęli uchwałę na temat częściowego lub w wyjątkowych przypadkach całkowitego umorzenia długów wynikających z nieopłacania czynszu za wynajem mieszkań gminnych. Będzie mogło z niego skorzystać niemal 400 najemców mieszkań komunalnych i socjalnych, posiadający na koniec 2020 roku zadłużenie w opłatach czynszowych.

– Miniony rok dla wielu osób był bardzo trudny pod względem finansowym. Utrata bądź zawieszenie pracy, ale również obawa o własne zdrowie, która nie pozwalała podjąć pracy– mówi wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. – Sopot od początku pandemii wspierał przedsiębiorców, aby uchronić miejsca pracy. Teraz wyciąga rękę m.in. do osób, które ten trudny rok zamknęły z długami. Aby pomóc najemcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, Sopot przygotował „łódź ratunkową” w postaci dedykowanego programu, który prócz realnej pomocy finansowej ma bardzo ważny dla nas ważny walor edukacyjny. Zadłużenia najemców mieszkań komunalnych prowadzą często do wypowiedzenia umowy, a następnie eksmisji z zajmowanych mieszkań. To z kolei wyklucza osoby potrzebujące z możliwości korzystania z niektórych form pomocy oferowanych przez Sopot, jak na przykład dodatki mieszkaniowe – dodaje wiceprezydent.


Program restrukturyzacji zadłużeń czynszowych przewiduje kilka wariantów umorzenia zadłużenia. Pierwszą propozycją jest umorzenie 80% zadłużenia pod warunkiem spłaty pozostałej części w ciągu 2 miesięcy od podpisania porozumienia. Drugim wariantem jest umorzenie 50% zadłużenia rozbijając pozostałą część długu na raty spłacane do końca 2022 roku.

Najemca może również całkowicie pozbyć się zadłużenia w przypadku rezygnacji z najmu lokalu. Osoby, które zrezygnują z przydzielonego mieszkania komunalnego, socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, mając możliwość zamieszkania w innym miejscu mogą całkowicie pozbyć się długu wobec miasta.

Dodatkowo istnieje także możliwość wymiany mieszkania na mniejsze, które adekwatnie odpowiada potrzebom mieszkaniowym. Warunkiem jest oddanie za dużego mieszkania i wynajem mieszkania z odpowiednim metrażem, który określony jest w uchwale rady miasta, w stosunku do liczebności najemców. W takim przypadku umorzone zostaje 80% zadłużenia, pozostałą część długu najemca może spłacić jednorazowo lub w ratach.

Jest to kolejny program pomocy wdrażany przez gminę z którego skorzystać mogą najemcy mieszkań komunalnych i socjalnych. Poprzedni tego rodzaju program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminnych lokali, którzy chętnie do niego przystąpili. Kilkadziesiąt rodzin skorzystało z częściowego umorzenia zaległości i tym samym poprawiło swoją sytuację mieszkaniową. Zaobserwowano także edukacyjny aspekt poprzedniego programu i zwiększoną dyscyplinę w terminowym regulowaniu opłat za zajmowane lokale. Efektem pierwszej edycji programu oddłużeniowego było odzyskanie przez Gminę ponad pół miliona złotych, które zostały przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych.

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...