Strategia dla Sopotu

Fot. materiały UMS

Trwają prace nad nową strategią miasta. Są prowadzone w samorządzie miejskim z pomocą zespołu badaczy z Uniwersytetu SWPS, mającego w Sopocie jeden ze swych kampusów. Na czym polega ten proces i kto może wziąć w nim udział?

Mieszkańcy miast czy regionów często zadają sobie pytania o cel tworzenia strategii. Warto sobie uświadomić, z czego się składa taki dokument. Strategia powinna zawierać wnioski z diagnozy opisującej stan, w jakim jest miasto. Musi identyfikować najważniejsze wyzwania rozwojowe, a także szanse i potencjały dla Sopotu. Przede wszystkim jednak powinna jasno wyrażać cele, które chce się osiągnąć w przyszłości, a także proponować sposoby ich realizacji.
Sopot 2030?
Powstająca właśnie strategia obejmie rozpoczęta już dekadę 2021-2030. Będzie dokumentem zawierającym wizje Sopotu przyszłości; ma - w zamierzeniu - przedstawiać miasto, o którym marzą mieszkanki i mieszkańcy Sopotu, którego sobie życzą, w którym chcieliby w najbliższych latach (a także później) żyć.
Tworzona właśnie strategia jest planem działań, które będą realizowane w mieście w najbliższej dekadzie. Strategia miasta będzie miała wpływ - mniej lub bardziej bezpośredni - na życie każdego mieszkańca Sopotu, a także na przybywających tu gości, turystów, kuracjuszy.

W ramach dotychczasowych działań udało się opracować diagnozę Sopotu. Kolejne kroki to warsztaty z radnymi miasta, przedstawicielami organizacji pozarządowych i branżowych oraz otwarte warsztaty z mieszkańcami. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, te ostatnie odbędą się na żywo jesienią.

 

Kolejne etapy prac nad diagnozą i strategią:


warsztaty z mieszkańcami (luty 2020)
sondaż,
warsztaty z środowiskiem organizacji turystycznych i branżowych
warsztaty z seniorami (wakacje 2020)
diagnoza (jesień 2020)

warsztaty z Radą Miasta (maj 2021)
warsztaty z przedstawicielami organizacji, instytucji (czerwiec 2021)
warsztaty obywatelskie (jesień 2021)

opracowanie refleksji strategicznej (jesień/ zima 2021)
opracowanie strategii (zima/ wiosna 2022)

konsultacje strategii (wiosna 2022)

 

Jak mogę się włączyć?
Każdy, kto chce mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość, powinien interesować się procesami decyzyjnymi dotyczącymi jego miejsca zamieszkania. Tworzone plany i strategie wpływają na podejmowane decyzje, zmuszają do podejmowania jednych i uniemożliwiają inne.
Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców Sopotu do włączenia się w tworzenie strategii. Sopocianie mają piękne tradycje i liczne doświadczenia współuczestnictwa w zarządzaniu swoją mała ojczyzną (vide budżety partycypacyjne). Czas to pokazać!

Działasz w organizacjach pozarządowych lub branżowych i instytucjach kultury?
Zgłoś się na warsztaty strategiczne. Są 3 terminy do wyboru:

  • 10 czerwca w godzinach 17-20 (zgłoszenia do 4 czerwca),
  • 17 czerwca w godzinach 17-20 (zgłoszenia do 11 czerwca),
  • 19 czerwca w godzinach 11-14 (zgłoszenia do 11 czerwca)


chęć udziału prosimy zgłaszać na maila: Tomasz.Tabeau@um.sopot.pl


Mieszkasz w Sopocie?

Śledź informacje na naszej stronie, pamiętaj, że we wrześniu zaprosimy Cię na warsztaty obywatelskie i jeszcze o tym będziemy przypominać!

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...