Otwarte Dni Nauki „Ocean Zmian”

Kobieta w wodzie pod stertą plastikowych śmieci
Fot. Freepik

Na spotkanie z Wszechoceanem organizatorzy Otwartych Dni Nauki „Ocean Zmian” zapraszają od 1 do 11 czerwca. Impreza będzie miała charakter hybrydowy, odbywając się równolegle na stronie internetowej, w siedzibach instytucji współtworzących Otwarte Dni Nauki oraz w przestrzeni publicznej w różnych punktach Trójmiasta. W programie m.in. prezentacje, filmy i gra miejska z konkursem.

Wszechocean zajmuje ponad 2/3 powierzchni Ziemi i nie sposób przecenić roli hydrosfery w utrzymywaniu równowagi, zarówno klimatycznej, jak i biologicznej na świecie. Działalność człowieka, szczególnie koncentracja gazów cieplarnianych, wpływa na kondycję mórz i oceanów na wielu poziomach, a w konsekwencji stawia przed nami wyzwania na nieznaną dotąd skalę.

Wzrost średniej temperatury wpływa na światową gospodarkę i rolnictwo, a wielu negatywnych zmian nie będziemy w stanie zatrzymać, chociaż możemy je spowolnić. Jednocześnie Wszechocean pozostaje najmniej poznaną częścią naszej planety. Organizatorzy Otwartych Dni Nauki „Ocean Zmian” wychodzą z założenia, że pobudzenie zainteresowania fenomenami przyrody jest jednym z najskuteczniejszych działań zmierzających w kierunku dostrzeżenia problemów, jakie stwarzamy i pobudzania działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu ludzkości na środowisko.

Goście imprezy będą mieli sposobność poznania licznych ciekawostek dotyczących środowiska morskiego, zagrożeń, jakie tworzymy i sposobów ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Organizatorzy: Instytut Oceanologii PAN, Urząd Miasta Sopotu, Akwarium Gdyńskie, Centrum Nauki Experyment, WWF, Wydział Historyczny UG, Aqua Sopot, MSC, WWF, Sopocki Klub Żeglarski, Fundacja Litoral, Urząd Morski w Gdyni (Jelitkowo), Today We Have, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Centrum Nauki Keplera Zielona Góra, Fundacja Litoral oraz Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie.

Szczegółowy program Otwartych Dni Nauki „Ocean Zmian” znajdzie się na stronie wydarzenia: oceanzmian2021.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...