Raport o stanie miasta 2020. Zapraszamy mieszkańców do debaty

Widok z molo na miasto
Fot. AdobeStock

Gmina Miasta Sopotu opublikowała Raport o stanie miasta. Raport podsumowuje działania prezydenta miasta w 2020 roku w obszarach, które mają największy wpływ na jakość życia w Sopocie. Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 21 czerwca br. o godz. 10.00 w trybie obradowania zdalnego, odbędzie się debata nad raportem. Mieszkańcy mogą wziąć w niej udział.

Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają ze strategii miasta oraz są konsekwencją przyjętych przez Radę Miasta uchwał, polityk, strategii szczegółowych oraz programów dotyczących poszczególnych dziedzin. Dokument został złożony do przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, będzie prezentowany podczas Sesji Rady Miasta Sopotu 21 czerwca 2021 r. 

– Pandemia, która w marcu nadciągnęła do Polski, wywróciła do góry nogami życie mieszkańców i przedsiębiorców. Obraz pustego Sopotu z zamkniętymi parkami, alejkami, plażami i lasami zostanie w naszej pamięci na długo – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Aktywność władz miasta musiała być daleka od rutynowej. Na pierwszy plan wysunęły się działania związane z pandemią. W początkowym okresie skoncentrowano się na zadaniach bezpośrednio ograniczających rozwój pandemii (zaopatrywanie służb oraz jednostek miejskich w środki ochronne) oraz udzielaniu wsparcia branżom i mieszkańcom szczególnie dotkniętym pandemią. Wszystkie obligatoryjne wydatki gminy (np. spłata zadłużenia, wynagrodzenia itp.) zostały wykonane w 100%. Pomimo trudnej sytuacji finansowej gmina pokrywała zwiększone wydatki na oświatę, rozpoczęto budowę drugiego żłobka, podjęto decyzję o zwiększeniu dotacji do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne – do 100% kosztów. Wiele wysiłków poświęcono też poprawie bezpieczeństwa na drogach – dodaje prezydent Jacek Karnowski.

 

Mieszkańcy Sopotu mogą zabrać głos
w debacie nad Raportem o stanie miasta

Debata odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 21 czerwca br. o godz. 10.00 w trybie obradowania zdalnego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Sopotu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub adres mailowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Na każdej stronie listy poparcia umieszcza się następujący tytuł: „Udzielam poparcia Pani/u (imię i nazwisko), która/y chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie miasta Sopotu za 2020 rok”. Poniżej należy umieścić
imiona i nazwiska oraz podpisy osób popierających.

Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy dostarczyć najpóźniej 18 czerwca 2021 r. do Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Sopotu. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

 

Raport o stanie miasta 2020, jako wydanie specjalne biuletynu miejskiego „Przepis na Sopot”, trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców Sopotu, by mogli się zapoznać ze zbiorczymi informacjami na temat działań w mieście w minionym, bardzo nietypowym, naznaczonym pandemią roku.

Raport został opublikowany także na stronie Sopot.pl w zakładce Informator Miasta Sopotu, jest też dostępny poniżej.

 

Załączniki do Raportu o stanie miasta 2020

  1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta
  2. Sprawozdanie z realizacji programów i polityk miejskich
  3. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...