Remonty i przebudowy dróg

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

W najbliższych dniach 16-22 czerwca zaplanowano prace, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym:

 

1.  W dniach 16-18 czerwca zaplanowano naprawy fragmentów nawierzchni jezdni (prawego pasa w kierunku do Gdańska) Alei Niepodległości. Prace odbywać się będą przed skrzyżowaniem z ul. Zamkowa Góra.

2.  Od 16 czerwca na ul. Łokietka, służba drogowa rozpocznie prace związane z  korektą układu drogowego. Prace wiązać się będą z czasowym zajęciem pasa ruchu w stronę ul. 3 Maja.

3. Na ul. Polnej oraz Powstańców Warszawy prowadzone będą remonty chodników wokół drzew.  

4.  W dniach 16-22 czerwca zaplanowano cięcia sanitarne suchych gałęzi drzew, rosnących przy ul. Abrahama i 23 Marca. Prace odbywać się będą w godzinach 6-15 i mogą wiązać się z chwilowymi utrudnieniami.

5.  W dniach 14–16 czerwca zaplanowano remont 4 wpustów kanalizacyjnych, czyli kratek deszczowych, znajdujących się w ciągu ulicy Wybickiego. Prace odbywać się będą w godzinach 7.30-16.30 i mogą powodować chwilowe zajęcie fragmentu jezdni.

6. Trwa przebudowa systemu kanalizacji deszczowej ul. Abrahama, Andersa, Paderewskiego, Mickiewicza. W związku z pracami wprowadzone zostały następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • wyłączenie z ruchu ul. Abrahama (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Mickiewicza),
  • wyłączenie z ruchu ul. Paderewskiego (na odcinku od ul. Abrahama do budynków nr 14 i 15),
  • ul. Prusa będzie dwukierunkowa, na całej jej długości obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania,
  • ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Abrahama do ul. Prusa) będzie dwukierunkowa również z zakazem zatrzymywania,

W związku z tym przeniesiono przystanki autobusowe:

  • z ul. Mickiewicza na ul. Prusa,
  • na ul. Abrahama, ok. 200 m w stronę ul. Armii Krajowej,

7. W związku z budową woonerfu w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego - al. Wojska Polskiego – Kilińskiego w pierwszym etapie prac zamknięto:

  • ul. Parkową od skrzyżowania z ul. Kordeckiego do ul. Drzymały,
  • ul. Drzymały na całej długości.

W związku z zamknięciami wprowadzony został ruch dwukierunkowy na odcinku ul. Chrobrego - od ul. Grunwaldzkiej do morza.

Trwa układanie nawierzchni na ul. Parkowej, na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego. To ostatni etap robót nawierzchniowych tej ulicy. W związku z pracami mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji. Zakładamy, że w drugiej połowie czerwca będzie możliwy przejazd – wyłącznie dla mieszkańców - wyremontowanym fragmentem ulicy.

18 maja całkowicie zamknięto dla ruchu ul. Kilińskiego, z jednoczesnym zwężeniem jezdni ul. Grunwaldzkiej na skrzyżowaniu tych ulic.

W następstwie zamknięcia ul. Kilińskiego wprowadzono:

  • ruchu dwukierunkowy na odcinku ul. Parkowej od ul. Traugutta do ul. Kilińskiego wraz z obustronnymi zakazami zatrzymywania się,
  • ruch dwukierunkowy na odcinku ul. Traugutta od ul. Grunwaldzkiej do ul. Parkowej.

8. Trwa „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i w ul. Architektów w Sopocie”. Realizowany jest drugi etap prac, który wiąże się z koniecznością zamknięcia ruchu kołowego na ul. Pogodnej: na odcinku od posesji nr 20 do posesji nr 16 oraz od posesji nr 10 do nr 14. Na ul. Architektów został wprowadzony ruch dwukierunkowy z obustronnym zakazem zatrzymywania się.

9. Kontynuowane są prace na kolejnym odcinku przebudowy drogi rowerowej w ciągu ul. Armii Krajowej. W związku z pracami konieczne było całkowite zamknięcie jezdni ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Reja. W związku z zamknięciem chodnika i drogi rowerowej wyznaczony został ciąg pieszo – rowerowy po drugiej stronie ulicy.

Zamknięty został także chodnik i ścieżka rowerowa, które są zlokalizowane po prawej stronie ul. Armii Krajowej, na odcinku od Al. Niepodległości do osiedla Aquarius. W tym miejscu piesi i rowerzyści poruszają się po ciągu pieszo – rowerowym wyznaczonym po lewej stroni ul. Armii Krajowej.

W tym tygodniu układana będzie nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej i jezdni, na odcinku od ulicy Kochanowskiego do ul. Reja, oraz nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej na odcinku od osiedla Aquarius do Alei Niepodległości.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...