Sopocki Fundusz Sąsiedzki 2021 – zgłoś i zrealizuj swoją lokalną inicjatywę

Dłonie kilku osób
Fot. Pixabay

Drodzy mieszkańcy! Macie ciekawe pomysły, chcecie działać, wzmacniać więzi sąsiedzkie? Zgłoście się do Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego. Fundusz to część budżetu Sopockich Domów Sąsiedzkich, o którym bezpośrednio mogą decydować mieszkańcy poprzez zgłaszanie lokalnych inicjatyw.

Kwota, która w ramach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego, wspierać będzie pomysły mieszkańców, to 10 tys. zł. Aplikować można o środki w wysokości do 1000 zł na realizację jednej inicjatywy.

Sopocki Fundusz Sąsiedzki został ustanowiony w ramach zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie” w jubileusz 120-lecia Sopotu i jest finansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu. Jego celem jest pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej sopocian i sopocianek oraz wzmacnianie więzi sąsiedzkich i lokalnej współpracy.

Kto może zgłaszać projekty inicjatyw?

Grupy co najmniej 3-osobowe, chcące realizować wspólnie działania; mogą to być np. grupy sąsiadów, grupy uczniów, drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy wolontariuszy. Osoby wchodzące w skład grupy w przeważającej liczbie muszą być mieszkańcami Sopotu.
W przypadku, gdy grupę tworzą osoby niepełnoletnie, dodatkowo należy wskazać opiekuna tej grupy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Może być przeznaczone na inicjatywy służące dobru wspólnemu i integracji mieszkańców Sopotu. Pomysły mogą obejmować takie działania, jak np.: zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania, festynu, koncertu, wystawy, zajęć cyklicznych bądź jednorazowych. Mogą to być także inicjatywy służące rozwiązaniu wspólnego, sąsiedzkiego problemu.

kto jest operatorem środków?

Operatorem funduszu, który w roku 2021 wynosi 10 tys. zł, jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – realizator zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”. To do tej organizacji składa się wnioski i współpracuje przy realizacji swojego pomysłu.

Czy ktoś może pomóc w pisaniu wniosku?

Pracownicy stowarzyszenia chętnie skonsultują pomysły na sąsiedzkie inicjatywy i przeprowadzą przez proces pisania projektu. Ogólne spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu:
czwartek, 17 czerwca, godz. 17.00, Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom”, ul. 23 Marca 32 C. Można także umówić się na spotkanie indywidualne/warsztatowe: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl, tel. 699 857 138.

Pomysły można także skonsultować w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie: biuro@scop.sopot.pl, tel. 518 838 795. 

Terminy

Operator przewiduje ciągły nabór inicjatyw, do 3 grudnia 2021 r., aż do wyczerpania alokacji 10 tys. zł w roku 2021. Operator w ramach „Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego” przewiduje dofinansowanie co najmniej 10 inicjatyw. Projekty mogą być realizowane najdalej do 25 grudnia 2021 r.

Szczegółowych informacji o Sopockim Funduszu Sąsiedzkim udziela Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji:

  • Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom”: Zuzanna Ostrowska, koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich, sopockie.domy.sasiedzkie@gmail.com, tel. 699 857 138
  • Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: Anna Horak, koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, biuro@scop.sopot.pl, 58 341 83 52

 

„Sopocki Fundusz Sąsiedzki”, czyli budżet partycypacyjny na lokalne inicjatywy społeczne utworzony w ramach zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”, finansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Poniżej do pobrania:

  • Regulamin Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego
  • Wniosek o dofinansowanie inicjatywy (projektu) w ramach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...