Elektroniczny wniosek na świadczenia na dzieci oraz z funduszu alimentacyjnego

Kobieta i mężczyzna idą z małym dzieckiem za rękę
Fot. Fotobank.PL/UMS

Od 1 lipca będzie można złożyć wnioski online na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, otrzymujący specjalny zasiłek opiekuńczego, mogą również składać wnioski o przedłużenie prawa do tego świadczenia. 

Nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. By otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kryterium dochodowe w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie.

Od 1 lipca będzie można złożyć wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W formie papierowej od 1 sierpnia. Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

– Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To bezpieczny, wygodny i szybki sposób. W razie niepowodzenia lub niejasności nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub mają trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku, będą mogły od 1 sierpnia złożyć wniosek w sposób tradycyjny – papierowo, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na pandemię, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne warunki do spotkania z pracownikiem, sopocki MOPS prowadzi rejestrację telefoniczną. Dzwoniąc pod numer 58 551 61 63 można umówić konkretny termin osobistej wizyty w Ośrodku. Punkt Obsługi Klienta wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony (płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, osłony z plexi). W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Punkcie obsługiwana jest jednocześnie tylko jedna osoba. 

Wnioski papierowe można również złożyć w specjalnej skrzynce podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 

Ważne informacje:

  • do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnych wliczamy dochody uzyskane przez rodzinę w 2020 roku
  • w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość wypłacanych świadczeń zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego
  • nadal obowiązuje zasada utraty dochodu, w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało pomniejszone na podstawie przepisówtarczy antykryzysowej w związku z pandemią koronawirusa
  • zakończenie wypłaty dodatku solidarnościowego uznawane jest jako utrata dochodu, zaś przyznanie prawa do niego traktuje się jako uzyskanie dochodu
  • przychody z tytułu zastosowania tzw. „ulgi dla młodych” (zerowyPIT) są traktowane jako dochód nieopodatkowany i należy je wykazać przy składaniu wniosku 
  • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługujące emerytom i rencistom, czyli tzw. trzynasta emerytura, nie jest wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...