Ulica Kolejowa nową przestrzenią spacerową w Sopocie

wizualizacja
mat. prasowe

Planowana jest przebudowa ul. Kolejowej wraz z dojściami do al. Niepodległości. Zakończyły się wstępne prace projektowe teraz mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące projektu.

Po przebudowie peronu kolejowego w 2014 roku podróżni zyskali nowe wyjście ze stacji kolejowej w kierunku al. Niepodległości. Przejście to szybko stało się popularną trasą pieszych dzięki łagodnemu i szerokiemu wyjściu z tunelu. Teraz przygotowywana jest przebudowa tego miejsca i całkowita zmiana wyglądu ul. Kolejowej. 

Oprócz przebudowy samej drogi, inwestycja obejmie również przebudowę koryta zamkniętego potoku Haffnera, przebudowę koryta zamkniętego potoku Bohaterów Monte Cassino, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, a także zagospodarowanie architektoniczne. 

Przebudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej o długości 749 m. Regulacja potoku Bohaterów Monte Cassino odbędzie się m.in. poprzez rozbiórkę istniejącego koryta i ułożenie nowego rurociągu o większej średnicy. Przebudowany kanał deszczowy, nowy system podczyszczający wpustów przykrawężnikowych odprowadzających wody opadowe do nowo zaprojektowanej kanalizacji, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w czasie nawalnych deszczy. 

Projektowane elementy układu drogowego będą spełniały kryteria nowoczesnego zagospodarowania ulicy, tzw. woonerfu, przez co ul. Kolejowa stanie się przyjazną przestrzenią, otoczoną niską i wysoką zielenią, kwiatami i stylowymi ławkami. Istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana i zastąpiona nową z eleganckiej kostki kamiennej. To wszystko oświetlać będą ekologiczne latarnie o przyjemnej ciepłej barwie światła. Przez ujednolicenie nawierzchni piesi będą mieli wrażenie, że cała szerokość drogi to wygodny deptak, natomiast samochody tylko na chwilę są na nim gośćmi.   

Projektowany fragment obejmie niemal całą ul. Kolejową, od skrzyżowania z ul. Podjazd do skrzyżowania z ul. Marynarzy. Jednak Inwestycja nie będzie ograniczać się wyłącznie do ul. Kolejowej. Przebudowa obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy al. Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ul. Podjazd i ul. Marynarzy. 

Zakończono przygotowanie koncepcji przebudowy (można ja zobaczyć w Dziale Kanalizacji Deszczowej ZDiZ w Sopocie, ul. Polna 66/68), jednak przed rozpoczęciem realizacji mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi. Zapraszamy do ich przesyłania do 18 lipca na adres e-mail: kan-deszcz@zdiz.sopot.pl. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...