Finanse z PFRON dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Mężczyzna na wózku inwalidzkim korzysta z telefonu komórkowego
Fot. Pressfoto

Urząd  Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami do skorzystania ze środków z PFRON.

Oferta dotyczy osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu. Pracodawca może się wtedy ubiegać o zwrot poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do wys. 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za stanowisko, przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, przez co najmniej 36 miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. ( Dz. U. Nr  z 2015r., poz. 93).

Osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie będące w zatrudnieniu, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowane wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, mogą skorzystać z jednorazowego dofinansowania do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy) lub od 6- do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 24 miesiące), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2342).

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta, pok.16 lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Marynarzy 4, pok. 2.

Wzory wniosków oraz informację o wymaganych załącznikach dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub do pobrania na stronie sopockiego BIP w zakładce Zdrowie – Osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 521 36 15.

Osoby z niepełnosprawnościami, zamierzające po raz pierwszy rozpocząć działalność gospodarczą, zapraszamy do korzystania ze szkoleń dotyczących małej przedsiębiorczości lub przygotowania zawodowego, finansowanych i organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 tel. 58 620 49 54 lub 58 620 29 44 wew. 102, 103.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...