Sopockie Serce 2021 – zgłoś kandydata do nagrody

Statuetka Sopockie Serce
Fot. materiały promocyjne

Do 20 sierpnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego do 20 sierpnia 2021 r.

Zachęcamy do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie może poszczycić się wyjątkowymi osiągnięcia oraz w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz sopockiej społeczności oraz miasta Sopotu.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać do 20 sierpnia w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji Pozarządowych, prezydent Sopotu rozstrzygnie konkurs.

Nagroda to statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna – 6 tys. zł.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...