Przebudowa ul. 3 Maja – konsultacje

W związku z planowaną przebudową ul. 3 Maja, od 10 sierpnia do 17 października przeprowadzane są konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje mają na celu dostosowanie wstępnego projektu przebudowy ulicy do oczekiwań mieszkańców. W ankiecie konsultacyjnej znalazły się cztery kategorie tematyczne, do każdej z tych kategorii uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać uwagi i propozycje. Przygotowana została także piata kategoria, otwarta, w której można podać pomysły lub rozwiązania, które nie mieszczą się w poprzednich kategoriach.

Sopot, jako układ urbanistyczno-krajobrazowy, wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Dlatego przystępując do projektowania nowych rozwiązań komunikacyjnych, musieliśmy pogodzić kwestie konserwatorskie, komfortu i bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i użytkowników aut oraz wymaganych prawem warunków technicznych dróg publicznych.

Planowany remont ul. 3 Maja obejmie jezdnię, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, odwodnienie, a także nowe nasadzenia zieleni. Będzie to niełatwe zadanie z uwagi na istniejące budynki oraz drzewa znajdujące się zbyt blisko skraju jezdni. Dodatkowo konieczne jest znalezienie odpowiedniego miejsca dla rowerzystów, aby bezpiecznie mogli poruszać się ulicą. Zaproponowano wydzielenie z jezdni dwóch pasów dla rowerzystów.

Nawierzchnia dróg rowerowych wykonana będzie z asfaltu, wydzielonego namalowanymi na jezdni pasami. Chodniki zostaną poszerzone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Również zatoki postojowe dla autobusów wyposażone będą w wygodne platformy do wsiadania i wysiadania z pojazdów. Jedną z największych zmian zaproponowanych w projekcie jest przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Tadeusza Kościuszki. Zaproponowano budowę ronda w tym miejscu, tak, aby ruch był płynny. Odpowiednie miejsce wzdłuż ulicy znalazła również zieleń: odtworzenie szpalerów wzdłuż jezdni oraz zagospodarowanie zielenią niską wolnych fragmentów chodników.

Po przebudowie ulicy ruch samochodowy zostanie uspokojony, wygospodarowane będzie miejsca dla rowerzystów, a także zwiększy się bezpieczeństwo pieszych. Przebudowa może się rozpocząć już w kolejnym roku, jednak z uwagi na wysokie koszty inwestycji jest to uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.

Poniżej przedawnione są rysunki propozycji przebudowy ul. 3 Maja. Plany zostały podzielone na dwie części (górny i dolny odcinek).

Drogi rowerowe oznaczone są pasami wzdłuż ulicy, natomiast na skrzyżowaniach i wzdłuż miejsc postojowych oznaczone są kolorem czerwonym. Kolor ten użyty jest na planach, ale również zostanie odzwierciedlony na jezdni farbą.

Istniejące drzewa oznaczone są w całości kolorem zielonym, nowe nasadzenia szpalerowe oznaczone są fioletową kropką w środku.  

Zapraszamy do zgłaszania uwag przez ankietę. 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...