Węzeł integracyjny Sopot Kamienny Potok

Zakończyła się budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi. W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych wykonano min. pętlę autobusową Sopot Kamienny Potok, dwa ronda w ciągu ul. Wejherowskiej, miejsca postojowe w pobliżu stacji SKM, przebudowano chodniki oraz jezdnie, przebudowano skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Malczewskiego.

Zadbano także o potrzeby osób z niepełnosprawnościami budując podwyższone chodniki na przystankach i płytki prowadzące. Wybudowano nowe drogi rowerowe w ciągu al. Niepodległości, ul. Wejherowskiej oraz przebudowano drogę rowerową na ul. Armii Krajowej, gdzie również powstały wyniesione skrzyżowania. Dodatkowo w ostatnim czasie wykonano nową nawierzchnię na odcinku al. Nieodległości, który nie był objęty projektem unijnym, między skrzyżowaniem z ul. 23 Marca a Armii Krajowej.

Po przebudowie ulic i chodników nasadzono 66 drzew, 47 tys. krzewów i bylin oraz założono 10 tys. m kw. trawników. Ponad to przebudowano kanalizację deszczową i wybudowano 3 podziemne zbiorniki retencyjne, co pozwoliło na usprawnienie systemu odprowadzania wód deszczowych i zminimalizowało możliwość lokalnych podtopień w przypadku wystąpienia intensywnych opadów.

Głównym celem inwestycji było zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego korzystających z węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok. Koszt projektu to ok. 30 mln zł, z czego ok. 19,5 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto, na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej objętej inwestycją pn. „Przebudowa al. Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie” zostały przeznaczone środki pochodzące z projektu: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopot, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...