Współpraca pracownika socjalnego z asystentem osoby z niepełnosprawnością

Chłopak jedzie drogą na wózku inwalidzkim, obok idą dwie dziewczyny. Wszyscy uśmiechnięci, niosą instrumenty
Fot. Freepik, master1305

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie asystentów osoby z niepełnosprawnością oraz pracowników socjalnych. Pod ich pieczą znajdują się osoby z różnymi dysfunkcjami, które korzystają z pomocy sopockiego MOPS i wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

– Praca asystenta osoby z niepełnosprawnością jest uzupełnieniem działań pracownika socjalnego, czasem też opiekunki środowiskowej – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Udzielają oni wsparcia tej samej osobie, ale zakres ich obowiązków jest inny. Dlatego takie spotkania, wymiana informacji na temat konkretnej osoby, umożliwiają całościowe spojrzenie na sytuację danej osoby, aby zaproponować wsparcie odpowiednie do jej potrzeb.

Główną rolą asystenta jest przywracanie osobom z niepełnosprawnościami wiary w możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie. Asystent pomaga odnaleźć się w codziennym życiu oraz zwiększa szansę osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Zadaniem asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu z otoczeniem oraz udziału w  życiu społecznym. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji danej osoby asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także w aktywizacji zawodowej. Zadania asystenta są różne w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby, z którą współpracuje. To m.in: pomoc w dotarciu do szkoły, pracy, urzędu czy lekarza, wsparcie w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych, a także towarzyszenie podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Usługa asystencka może być realizowana przez 7 dni w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Czasem jest to godzina lub dwie kilka razy w tygodniu, w niektórych przypadkach kilka godzin dziennie.

Z usług asystenta mogą skorzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od jesieni 2018 r. oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, jakim jest pomoc asystenta. Zadanie to jest finansowane z budżetu Miasta. Obecnie 6 asystentów wspiera 27 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta zachęcamy do kontaktu z Działem Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...