Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dyskusja dla mieszkańców

Mapa Sopotu
Fot. materiały UMS

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 14 września 2021 r.:

  • o godz. 14.00 dla rejonu ul. Władysława Cieszyńskiego na osiedlu Brodwino w Sopocie (symbol planu M-1/01a).

Aby wziąć udział w dyskusji,  należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy

  • o godz. 15.00 dla obszaru ograniczonego ulicami: al. Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna i wschodnią granicą terenów kolejowych w Sopocie – ETAP I  (symbol planu P-1/03a).

Aby wziąć udział w dyskusji,  należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...