„Czyste powietrze” – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Para stoi na punkcie widokowym, przed nimi panorama Sopotu i Zatoki Gdańskiej
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali nr 36 Urzędu Miasta Sopotu przy ul. T. Kościuszki 25/27.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu. Na pewno będzie to garść bardzo przydatnej wiedzy. Oprócz tego uczestnicy będą mieli szansę na otrzymanie nagrody – pamiątkowego gadżetu.  

Na spotkanie obowiązują zapisy:

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – zasłanianie nosa i ust, przestrzeganie dystansu i dezynfekcja rąk.

Na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać nawet do 37 tys. zł.

Podwyższone wsparcie finansowe przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu brane są pod uwagę dochody wszystkich członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W przypadku wniosku złożonego do 31 grudnia 2021 r. uwzględniane są dochody osiągnięte w 2020 r.

W Sopocie wydawaniem zaświadczeń o wysokości dochodu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Szczegółowe informacje o zaświadczeniach pod nr tel. 58 551 61 63.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronie programu: www.czystepowietrze.gov.pl.

W Urzędzie Miasta Sopotu, w pokoju nr 88, znajduje się punkt konsultacyjny dotyczący programu. Informacje można pozyskać również pod nr tel. 58 52 13 793.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...