Nabór na rezydencje artystyczne AiR Goyki 3

Pałacyk z wieżyczką. Wokół dużo drzew.
Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL

Sopocki Art Inkubator zaprasza twórców z dziedziny literatury i sztuk wizualnych na rezydencje artystyczne w ramach programu AiR Goyki 3. Zgłoszenia można przesyłać do 29 października.

Rezydencje odbywające się w ramach AiR Goyki 3 są skierowane do szerokiej grupy artystów, zapraszając do dialogu twórców z dziedziny sztuk wizualnych, literatury, sztuk performatywnych oraz osoby zajmujące się popularyzacją nauki – z Polski i z zagranicy – i polegają na wspieraniu działań rezydentów w przestrzeni Art Inkubatora.

W 2022 zapraszamy do udziału twórców z dziedziny literatury i sztuk wizualnych.

W AiR Goyki 3 interesuje nas proces twórczy i dialog z artystami. Kieruje nami krytyczna refleksja nad współczesnym światem i społeczeństwem. Nie określamy rezultatu końcowego, nie narzucamy tematu. Wspieramy działania przemyślane, projekty skupione na researchu, które biorą pod uwagę miejsce swojej realizacji, tj. miasto Sopot oraz przestrzeń Art Inkubatora oraz takie, które zakładają budowanie relacji z ludźmi i otoczeniem.

W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentom:

– pracownię w siedzibie Art Inkubatora

– budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta

– opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej

– zakwaterowanie w Sopocie dla rezydentów na okres rezydencji artystycznej odbywającej się w miesiącach kwiecień – czerwiec

– pokrycie kosztów realizacji projektów dwójki rezydentów w wysokości 8000 zł brutto w przypadku rezydencji odbywającej się w miesiącach wrzesień-listopad. 

Terminy rezydencji artystycznej AiR Goyki 3 w 2022 roku:

04.04 – 04.06.2022

05.09 – 05.11.2021 

Zgłoszenia powinny zawierać:

– Prezentację projektu, który będzie realizowany w trakcie rezydencji artystycznej w Sopocie – opis o objętości do 500 wyrazów, nie więcej niż 1 strona A4.
– Portfolio wraz z artist statement zawierające do 6 zrealizowanych projektów wraz z opisem technicznym – maksymalna wielkość pliku 3MB, obowiązkowy format PDF.
– CV z najważniejszymi projektami oraz nagrodami.
– Formularz zgłoszeniowy na AiR Goyki 3.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.10.2020, 12.00 CET

Kontakt: air@goyki3.pl

więcej informacji oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy na Goyki 3 Art Inkubator.

--------------------------

The residencies under the AiR Goyki 3 programme will be dedicated to a wide group of artists – creators of visual art, writers, performance artists and individuals involved in the popularisation of science from Poland and abroad – and they will consist in supporting the activities of residents in the space of Art Inkubator.

In 2022 we invite to participate artists from the fields of literature and visual arts.

In AiR Goyki 3, we are interested in creative process and dialogue with artists. We are driven by critical reflection on the modern world and society. We do not specify what end results should be; we do not impose topics. We support well-thought-out activities and research-focused projects referring to the place of their implementation, i.e. the city of Sopot and the space of Art Inkubator, as well as those focused on building relationships between people and their surroundings.

AiR Goyki 3 offers:

– access to an atelier in the building used by Art Inkubator;

– networking with the local art scene, arranging meetings and visits to institutions relevant to residents’ profiles;

– curatorial support during residencies;

– accommodation for two residents in Sopot during the April – June residency periods

– covering project implementation costs for two residents up to the amount of PLN 8,000 gross in the case of the September – November residencies

Dates of AiR Goyki 3 in 2022:

04.04 – 04.06.2022

05.09 – 05.11.2021 

The applications should include:

– AiR Goyki 3 application form – download here

– a brief outline of the project to be carried out in the course of the residency (maximum 500 words/one A4 sheet)

– a portfolio, an artist statement with up to 6 realised projects with technical description (maximum 3MB file size, PDF format obligatory)

– a resume with emphasis on the most recent projects and important awards 

Deadline for applications: 29.10.2021, 12.00 CET

Contact: air@goyki3.pl

More information, regulations and application form, please check Goyki 3 Art Inkubator.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...