Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe    

Fot. materiały prasowe

Kongres Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe rozpoczął się 11 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kongres jest nowym wydarzeniem, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W dniach 11-12 października Międzynarodowe Targi Poznańskie będą miejscem debaty na temat kluczowych wyzwań dla samorządów na najbliższe lata. Sopot jest współorganizatorem wydarzenia.

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania i Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Do udziału w Local Trends zaproszeni są przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. W planach jest kilkanaście sesji tematycznych, debaty prezydenckie, sesje plenarne i dyskusje w formule okrągłego stołu. Uczestnicy będą więc mieli okazję wypracować wspólne cele związane z kolejną perspektywą finansową UE, transformacją cyfrową czy polityką inwestycyjną.

Zaproszeni eksperci rozmawiać będą m.in. o tym jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych. Poruszone zostaną zagadnienia nowoczesnych usług publicznych w samorządach przyszłości, a także zielonej i cyfrowej transformacji. W planie są także dyskusje poświęcone programom na rzecz wsparcia rozwoju regionów i reformie dochodów samorządowych.

Drugi dzień poświęcony będzie debatom równoległym, podczas których poruszone zostaną tematy takie jak: peryferyzacja i depopulacja małych miast i wsi, cyberbezpieczeństwo, nowoczesne usługi publiczne czy ład przestrzenny, ale również szereg dyskusji związanych z wyzwaniami klimatycznymi dotyczących projektów wodorowych, pakietu Fit for 55, rozwoju zeroemisyjnego transportu oraz zarządzania ryzykiem zmian klimatu. Finałem forum będzie Debata Liderów Samorządów – Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych.

– Idea zorganizowania dwóch bliźniaczych wydarzeń: Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie i Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu zrodziła się z potrzeby, bo do tej pory nie było tak szerokiego forum wymiany doświadczeń samorządowych. To ważne, aby uczyć się od siebie. Mam nadzieję, że oba wydarzenia, wiosenne na Pomorzu i jesienne w Wielkopolsce, wpiszą się na stałe w kalendarze prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem lokalnym – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. –  Dziś, jak nigdy dotąd, samorządy muszą ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniami i wypracowywać najlepsze rozwiązania. Samorządność jest jednym z największych osiągnięć po 1989 roku. Naszym obowiązkiem jest o nią dbać. To właśnie na poziomie lokalnym widzimy problemy, wyzwania i zagrożenia, które są takie same dla wielu lokalnych wspólnot. To na poziomie lokalnym każdy mieszkaniec może zostać wysłuchany i aktywnie uczestniczyć w procesie współdecydowania o swojej małej ojczyźnie – dodaje Jacek Karnowski.

Pod szyldem Local Trends będą odbywały się dwa wydarzenia w roku: wiosną Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, natomiast jesienią Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Oba spotkania, pod wspólnym szyldem Local Trends, mają stać się platformą międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych regionów. Nad jakością merytoryczną wydarzenia czuwać będzie Rada Programowa, pod kierownictwem organizatorów: Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy MTP.

– Międzynarodowe Targi Poznańskie, które w tym roku obchodzą jubileusz 100 lat istnienia, od zawsze były miejscem spotkań, wymiany myśli i nawiązywania relacji. To tu odbywają się najważniejsze targi branżowe w Europie Środkowowschodniej. Zapraszam przedstawicieli samorządów, biznesu oraz nauki do merytorycznej debaty ponad podziałami, która pozwoli wyznaczyć priorytety i kierunki rozwoju regionów Polski na najbliższe lata – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Kongres Local Trends w Poznaniu to również promocja Sopotu. Goście kongresu mogą dowiedzieć się więcej o nadmorskim kurorcie, zwłaszcza w kontekście oferty uzdrowiskowej i konferencyjnej. Podczas przerwy w debatach mogą wypocząć w koszach plażowych i na sopockich leżakach.

Więcej informacji na stronie Local Trends

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...