Centrum Opieki Geriatrycznej – profesjonalna opieka dla seniorów

Budynek Centrum Geriatrii w Sopocie
Fot. materiały Centrum Geriatrii

Jako jedyna placówka w województwie pomorskim Centrum Opieki Geriatrycznej przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie posiada kompleksową ofertę dla seniorów. Zamiast czekać w długich kolejkach do specjalistów, sopoccy seniorzy 60+ w Centrum mogą skorzystać z kompleksowego świadczenia zdrowotnego. Terminy oczekiwania są krótkie.

W Centrum funkcjonują:

  • Poradnia Geriatryczna,
  • Oddział Geriatryczny,
  • Dzienny Oddział Psychogeriatrii.

Lekarze Poradni Geriatrycznej zajmują się diagnostyką i leczeniem dolegliwości występujących po 60. roku życia, planowaniem dalszego postępowania i opieki nad pacjentem, diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych, koordynacją farmakoterapii, oceną potrzeb rehabilitacji oraz konsultacjami u innych specjalistów, a także promocją zdrowia i pomyślnego starzenia się.

Oddział Geriatryczny świadczy kompleksowe usługi diagnostyczno-lecznicze. Dysponuje 24 łóżkami w salach 2-, 3-osobowych. Chorzy pozostają pod opieką doświadczonego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. Poza postępowaniem ściśle medycznym (diagnostyka i leczenie), w Oddziale Geriatrycznym częścią składową krótkotrwałej hospitalizacji jest całościowa ocena geriatryczna. Dokonuje jej zespół w składzie: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog.

Oddział Dzienny Psychogeriatrii zajmuje się terapią oraz diagnostyką stanu emocjonalnego pacjentów w wieku powyżej 60 lat, funkcji poznawczych, potencjału osobowościowego. Aktywizacja pacjenta polega na zaangażowaniu w różne formy aktywności i ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność psychiczną i fizyczną pacjenta, jak i na jego samopoczucie emocjonalne. Zajęcia wspierają również integrację społeczną. Terapia na oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku, placówka zapewnia pacjentom również posiłek.

Kontakty

Poradnia Geriatryczna – na podstawie skierowania do poradni geriatrycznej (kod skierowania 1060) wystawionego przez lekarza POZ. Skierowanie można zarejestrować osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej, Centrum Opieki Geriatrycznej, ul. 23 Marca 93 w Sopocie lub telefonicznie: nr 58 343 36 01 lub 58 343 36 02.

Oddział Geriatryczny – na podstawie skierowania (z kodem 4060) wystawionego przez lekarza rodzinnego lub inną jednostkę. Skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 osobiście w Izbie przyjęć na parterze Centrum Opieki Geriatrycznej, gabinet nr 2, tel. 58 343 36 16.

Dzienny Oddział Psychogeriatrii – przyjęcie odbywa się w trybie planowym, czyli pacjent (lub członek rodziny/opiekun) wraz ze skierowaniem (z kodem 2704) wypełnionym przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę zgłasza się do Rejestracji Centrum Opieki Geriatrycznej, ul. 23 Marca 93, tel. 58 343 36 02, gdzie zostaje wpisany na listę pacjentów oczekujących na kwalifikację. Na oddział kwalifikowani są pacjenci, którzy wyrażą zgodę na leczenie oraz mają możliwości skorzystania z oferty terapeutycznej oddziału. 

Placówka zapewnia dowóz pacjenta od SKM w Sopocie na ul. 23 Marca 93 i z powrotem po wizycie.

Szczegóły oraz druki skierowania dostępne są na stronie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...