Sopocianie otrzymają mieszkania do samodzielnego remontu

Mężczyzna malujący ścianę wałkiem.
Fot. Pixabay

Gmina Miasta Sopotu przeznaczyła osiem mieszkań do wynajmu dla sopockich rodzin w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie. Wnioski o mieszkania można składać od 13 października.

Od 13 października można składać wnioski o przyznanie mieszkania przeznaczonego na wynajem po dokonaniu samodzielnego remontu. O przyznanie takiego lokalu mogą ubiegać się sopocianie prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, a zwłaszcza:

małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, posiadające centrum życiowe na terenie Gminy Miasta Sopotu;

zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o  przydziale lokalu mieszkalnego;

– zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;

– posiadający tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy, a chcący zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu. Przekazany do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien być w stanie nadającym się do zamieszkania;

– ci mieszkańcy, którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na rzecz Gminy Miasta Sopotu. 

Cztery z oferowanych mieszkań znajdują się przy alei Niepodległości, pozostałe cztery położone są przy ulicach Bitwy pod Płowcami, Bocznej, Malczewskiego i Wejherowskiej. Szczegóły dotyczące możliwości obejrzenia mieszkań, wykaz lokali i informacje dotyczące powierzchni mieszkań, szacunkowych kosztów remontu, zakresu wymaganych prac i uzgodnień oraz wniosek znajdują się na stronie bip.sopot.pl.

– Wiemy jak ważne jest posiadanie własnego dachu nad głową i dlatego kilka lat temu uruchomiliśmy ten program. Chcemy pomóc, zwłaszcza młodym ludziom, którzy marzą by mieszkać w Sopocie, a nie stać ich na zakup mieszkania na wolnym rynku. Program oferujący mieszkania do samodzielnego remontu – obok budowy mieszkań komunalnych – jedną z form realizacji sopockiej polityki mieszkaniowej – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Wnioskujący o mieszkanie do remontu muszą przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody, m.in. zaświadczenie od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości wnioskodawcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, PIT za rok 2020, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych na wykonanie remontu, zaświadczenie z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka, przedszkola lub szkoły. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu od 13 października do 17 grudnia 2021 r.

Druki formularzy można pobrać na stronie internetowej bip.sopot.pl – Ogłoszenia lub Sprawy do załatwienia – Wydział Lokalowy oraz w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu (pok. 16) i Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu (pok. 85). Wszelkich informacji na ten temat udziela Wydział Lokalowy UM Sopotu, pok. 85 tel. 58 5213 771; 58 5213 774; 58 5213 779.

Program Mieszkania do samodzielnego remontu jest realizowany w Sopocie od 2016 roku. Adresowany jest do mieszkańców Sopotu, szczególnie młodych rodzin, które chcą powiększyć swoją przestrzeń życiową. W czterech dotychczasowych edycjach sopocianie otrzymali 29 mieszkań do samodzielnego remontu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...