Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kolorowe pojemniki na odpady
Fot. Foptobank.PL/UMS

Na najbliższej sesji Rady Miasta Sopotu, która odbędzie się 4 listopada, procedowany będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty i stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejsze postulowane zmiany to zmiana stawki opłaty dla mieszkańców o 6,25 proc. (z 8 zł na 8,50 za m sześc.) i wprowadzenie w jej ramach usługi mycia i dezynfekcji pojemników. Projekt zakłada również urealnienie stawek za odbiór odpadów dla przedsiębiorców. Zmiany wymusza kolejna modyfikacja ustawy śmieciowej.

Ważną proponowaną zmianą jest zmodyfikowany sposób obliczania opłaty dla tzw. nieruchomości mieszanych, czyli takich które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. W proponowanym rozwiązaniu opłata dla obu części będzie uzależniona od ilości zużytej wody, natomiast stawka dla obu części będzie zróżnicowana. Takie rozwiązanie znacznie uprości sposób obliczania opłaty dla nieruchomości mieszanych. Do tej pory, dla części niezamieszkałej, opłata obliczana była jako iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty za pojemnik.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana jako iloczyn zużytej wody (tak jak dotychczas) i ustalonej stawki. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zbierających odpady w sposób selektywny, stawka ta wyniesie 8,50 zł za każdy m sześc. zużytej wody (dotychczas 8 zł). Dla niezamieszkałej części lokali w których funkcjonuje najem krótkoterminowy lub prowadzona jest działalność gospodarcza, a odpady są segregowane, opłata będzie również naliczana od zużycia wody i wyniesie 12 zł za m sześc. Rodziny wielodzietne będą zwolnione z opłat przewyższających 45 zł.

W przypadku gdy właściciel zamieszkałej nieruchomości nie segreguje odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata podwyższona stanowiąca czterokrotność przyjętej stawki opłaty, a więc 34 zł za każdy m sześc. zużytej wody. W przypadku pozostałych lokali będzie to 48 zł za m sześc. zużytej wody.

Projekt uchwały przewiduje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących odpady w przydomowych kompostownikach. Zwolnienie obejmuje kwotę 5 zł miesięcznie. Nowością będzie również dodatkowa usługa realizowana w ramach nowej opłaty – mycie i dezynfekcja pojemników.

– Na koszty odbioru odpadów wpływ ma wiele czynników, np. ceny paliw czy wzrost wynagrodzeń – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Ceny paliw w stosunku do 2020 wzrosły o ok. 12 proc. Regulacje płacowe związane ze zmianą prawa o ok. 10 proc. Inflacja konsumencka w roku 2021, według danych na koniec sierpnia, wyniosła 5 proc. W roku 2022 prognozowany jest znaczny wzrost cen energii, co w istotny sposób może wpłynąć na koszty zagospodarowania odpadów. Ponadto znacznie wzrosły koszty utylizacji odpadów, które muszą ponosić gminy. Przykładowo za tonę plastiku oddawanego w 2019 r. dostawaliśmy 50 zł, a obecnie musimy zapłacić 339 zł. To wzrost o niemal 800 procent! – wyjaśnia wiceprezydent Sopotu.

Na początku roku 2021, ustawodawca narzucił – mimo protestów samorządów – znaczne obniżenie (poniżej realnych kosztów) stawek za odbiór odpadów komunalnych dla przedsiębiorców. Stawki te, w przypadku zbiórki selektywnej, zostały obniżone z dotychczasowego poziomu wynoszącego 130 zł za pojemnik 1100 litrów do 58,20 zł. Ta obniżona stawka nie pokrywała nawet kosztów utylizacji, które dla pojemnika 1100 litrów wynoszą ok. 90 zł. W przypadku deklaracji niesegregowania opłata za pojemnik 1100 litrów do stycznia 2021 roku wynosiła 260 zł.

Obecnie ustawodawca określił maksymalną stawkę za pojemnik 1100 l odpadów zmieszanych na poziomie 230 zł, natomiast w Sopocie przygotowany projekt uchwały przewiduje za taki pojemnik stawkę 165 zł. Za pozostałe, zebrane selektywnie odpady, w przypadku pojemnika 1100 l stawka wyniesie 66 zł, mimo, że ustawodawca również tu umożliwił pobieranie maksymalnej stawki wynoszącej 230 zł.

Projekt uchwały zmieniającej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie poddany pod obrady na najbliższej sesji Rady Miasta, 4 listopada. Jeśli uzyska poparcie radnych, uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...