Podsumowanie konsultacji przebudowy ul. 3 Maja

wizualizacja wyglądu ulicy po przebudowie
mat. prasowe

Zakończyły się konsultacje przebudowy ul 3 Maja w Sopocie. W ramach konsultacji przeprowadzono dwa spotkania otwarte dla mieszkańców w formie spacerów konsultacyjnych. W każdym ze spotkań udział wzięło około 50 mieszkańców. Wnioski płynące z rozmów podczas spacerów i uwag mieszkańców zostały przekazane projektantom przez przedstawicieli ZDiZ obecnych na spacerach. Przeprowadzono również ankietę internetową w której wzięło udział 48 mieszkańców.

Zakończyły się konsultacje przebudowy ul 3 Maja w Sopocie. W ramach konsultacji przeprowadzono dwa spotkania otwarte dla mieszkańców w formie spacerów konsultacyjnych. W każdym ze spotkań udział wzięło około 50 mieszkańców. Wnioski płynące z rozmów podczas spacerów i uwag mieszkańców zostały przekazane projektantom przez przedstawicieli ZDiZ obecnych na spacerach. Przeprowadzono również ankietę internetową w kótrej wzięło udział 48 mieszkańców.

– Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach społecznych. Dziękujemy za poświęcony czas na wysłuchanie propozycji projektantów oraz sugestie, które pozwoliły nam ulepszyć ten projekt – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, by uspokoić i jednocześnie poprawić płynność ruchu, oprócz ronda z ulicą Kościuszki, znalazły się dwa dodatkowe: z ulicą Władysława IV oraz ulicą Jana Sobieskiego. Powstanie ich spowoduje wymuszenie zmniejszenia prędkości aut, poprawi widoczność i tym samym zwiększą bezpieczeństwo – kontynuuje prezydent.

Zgodnie z sugestią mieszkańców dokonano zmian w przebiegu dróg rowerowych. Zmieniono ich bieg tak aby zachować jak najwięcej miejsc postojowych. Wprowadzono także czerwony kolor nawierzchni pasów dla rowerów na całej ich długości, aby je podkreślić i wydzielić wizualnie z jezdni. Na prośbę mieszkańców zachowano postój taksówek w ciągu zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego.

Projekt przebudowy ul. 3 Maja był jedną z trzech inwestycji, o które miasto aplikowało z rządowego programu Polski Ład. W ostatnich dniach zdecydowano o przyznaniu środków na tę inwestycję. Finansowanie jakie otrzymała gmina planowane jest na poziomie 95% kosztów inwestycji. Przyznana kwota to 15 200 000 zł, jest więc wysoce prawdopodobne, że przebudowa ul. 3 Maja rozpocznie się już w przyszłym roku.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...