Plan zagospodarowania przestrzennego – dyskusja dla mieszkańców

Mapa Sopotu
Fot. materiały promocyjne

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: al. Niepodległości, Jana z Kolna, Nową Spacerową i terenami Hipodromu w mieście Sopocie (symbol planu P-1/02) w zakresie dotyczącym terenu 01.MU.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu, w zakładce Plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 1 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00.

Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając  formularz zgłoszeniowy.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...