10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

By podkreślić wagę podpisanej 10 grudnia 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co roku, od 73 lat, obchodzony jest tego dnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Związek Miast Polskich zaprasza miasta do celebrowania tego święta, Sopot również włącza się do działań pokazując, że równość, integracja i niedyskryminacja, czyli podejście do rozwoju oparte na prawach człowieka, jest bardzo ważne.

#NASZEprawaWSPÓLNAsprawa

„Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. […] Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia. Bez skoordynowanych działań obywatelskich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie”.

Te słowa wypowiedziała Eleanor Roosevelt, która jako przewodnicząca Komisji Praw Człowieka ONZ była siłą napędową w tworzeniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dotyka godności każdego człowieka. Przypomina nam, że bez względu na wszystko, nikt nigdy nie może nas godności pozbawić. Jest ona należna każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy.

Tematem przewodnim Dnia Praw Człowieka w 2021 r. jest równość, która odnosi się do Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw (…)”.

Związek Miast Polskich zachęca wszystkie miasta do celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP, której przewodniczącą jest Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, powstał spot wideo. Chodzi o zwrócenie uwagę na fakt, że większość praw człowieka, w tym najbardziej egzystencjalne (mieszkanie, praca, nauka, kultura, pomoc społeczna, możliwość przemieszczania się, udział w głosowaniach itd.) zapewnia miasto/gmina. Spot przedstawia w praktycznym ujęciu różne prawa, perspektywy i szanse, które we współczesnym świecie posiada człowiek. Ma uświadamiać, że poprzez różnorodność i możliwość wyboru kreujemy i kształtujemy nasze otoczenie.

– W samorządach, w naszym wspólnotach lokalnych najlepiej wiemy, że prawa człowieka to nie są tylko górnolotne idee. To jest codzienność każdego z nas – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Każdy z nas ma prawa do nauki, do pracy, do rozrywki, sportu, do tego wszystkiego, co oferują nasze miasta. I naszą rola jest zagwarantować, aby nikt nie czuł się wykluczony, żeby każdy był pełnoprawnym mieszkańcem naszej wspólnoty.

Zaczytajmy się w równości!

W Międzynarodowy Dzień Praw człowieka o równości, o szacunku dla drugiej osoby, o bogactwie jakie niesie za sobą różnorodność, opowiadać chcą także biblioteki w miastach zrzeszonych w ZMP. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie w swoich punktach przygotowała regały prezentujące książki, które poruszają tematykę praw człowieka. Są to tytuły zarówno dla dzieci, jak i dorosłych opowiadające o równości, walce o godność i bogactwie, jakie niesie ze sobą różnorodność.

Autorami są pisarze i pisarki, badacze i badaczki, reportażyści i reportażystki, którzy dzięki swojej wrażliwości, trudnym doświadczeniom oraz otwartości na drugiego człowieka opisali historie, dzięki którym my, czytelnicy, możemy zmienić nasze postrzeganie świata. Na stronie Biblioteki można znaleźć wykaz tych tytułów.

Także sopockie szkoły ponadpodstawowe zaznaczą w swoich działaniach Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Będą debaty, nawet międzynarodowe na ten temat, będą rozmowy, a nawet kiermasz ze słodkościami zorganizowany i prowadzony przez Samorząd Uczniowski (do każdego ciastka będzie dołączona ulotka dotycząca praw człowieka) i nagranie piosenki dotyczącej praw człowieka i umieszczenie jej na stronie szkoły.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...