Laureaci konkursu „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2021” oraz organizacja pozarządowa roku 2021

Laureaci konkursu stoją na scenie podczas gali wręczenia nagród
Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas Gali Sopockiego Wolontariatu 2021 r. w Teatrze Atelier poznaliśmy wyjątkowych wolontariuszy działających w różnych obszarach życia społecznego, jak również osoby i miejsca, które szczególnie dbają o rozwój wolontariatu, stwarzając ku temu wzorcowe warunki.

Na konkurs „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2021” wpłynęły 44 nominacje. Sopocianie docenili aktywność 1373 wolontariuszek i wolontariuszy, 11 koordynatorów wolontariatu oraz 6 organizacji pozarządowych nominując ich do tytułów Sopocki Wolontariusz Roku 2021 (kategoria indywidualna i grupowa), Sopocki Koordynator Wolontariatu 2021 oraz Otwarci na Wolontariat 2021.

– Nie wyobrażam sobie Sopotu bez organizacji pozarządowych i wolontariuszy, którzy działają blisko spraw ważnych dla mieszkańców i na ich rzecz – mówił podczas gali Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – To dla mnie zaszczyt, że mogę spotkać się Państwem, którzy bezinteresownie służycie drugiemu człowiekowi. W mijającym roku szczególnie było to widoczne w obliczu pandemii, kiedy nieśliście pomoc tam, gdzie była taka potrzeba. Bardzo dziękuję za Państwa pracę.

Tytuł Sopockiego Wolontariusza Roku 2021 otrzymał Tomasz Raczyński ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot.

W kategorii indywidualnej Kapituła przyznała także 4 wyróżnienia. Są to:

  1. Dawid Poterała, wolontariusz placówki wsparcia dziennego dzieci prowadzonej przez stowarzyszenie „Sopocki Dom”,
  2. Czesław Kwidziński, wolontariusz sopockiej jadłodajni dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
  3. Włodzimierz Śliwiński, wolontariusz sopockich przedszkoli, szkół, Biblioteki Sopockiej oraz Sopockich Domów Sąsiedzkich,
  4. Magdalena Kaszubowska, wolontariuszka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Szlachetnej Paczki, inicjatorka i założycielka grupy „Pomagam, bo Lubię KASZUBOWSKA”.

Tytuł Sopockich Wolontariuszy Roku 2021 (kategoria grupowa) otrzymała grupa 30 wolontariuszy Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej, pod opieką Nicoli Regosz, koordynatorki wolontariatu oraz Marii Stolc, liderki grupy.

Tytuł Sopocka Koordynatorka Wolontariatu 2021 otrzymała sopocianka Urszula Burtowicz-Kulesza, koordynatorka wolontariatu w fundacji Serce im. Janusza Korczaka w Sopocie.

Natomiast tytuł Otwarci na Wolontariat 2021 otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Królikom – Sopockie Uszakowo.

Podczas Gali Sopockiego Wolontariatu poznany został także tytuł Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku 2021. W I edycji konkursu, zainicjowanego przez Sopocką Radę Organizacji Pozarządowych z okazji jubileuszu 120-lecia nadania Sopotowi praw miejskich, ze złożonych nominacji Rada Konkursu wybrała Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...