Nabór do filii żłobka „Puchatek”

Budynek filii żłobka
Fot. materiały UMS

Rozpoczęła się rekrutacja do nowo powstałej filii miejskiego żłobka „Puchatek” przy ul. Obodrzyców 18. Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i składania wniosków. Nabór do filii trwa do 30 grudnia 2021 r.

– Wiemy, że wielu rodziców najmłodszych dzieci czekało na miejsca żłobkowe, zapraszamy więc do składania wniosków o przyjęcie do nowej placówki. Przypomnijmy, że powstała ona w lokalizacji wybranej przez samych sopocian – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Dla maluchów przygotowano 60 miejsc.

Nowy regulamin rekrutacji do żłobka „Puchatek” wraz z niezbędną dokumentacją jest dostępny na stronie żłobka „Puchatek” (zakładka Strefa rodzica-rekrutacja).

Aktualny nabór odbywa się w ramach projektu pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymanie pracy osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki. Wsparciem zostanie objętych łącznie 60 osób, w tym do 51 osób pracujących i 9 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

W sytuacji, gdy miejsca dla osób pozostających bez pracy nie zostaną wykorzystane, zostaną one udostępnione dla osób pracujących.

Przypominamy, że rekrutacja do żłobka „Puchatek” przy ul. Armii krajowej 58 trwa cały rok. Obecnie pula miejsc jest wykorzystana, dostępne są miejsca na liście rezerwowej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...