Ważne zmiany w programie 500 plus

Fot. materiały prasowe

Od nowego roku wchodzą w życie ważne zmiany w programie Rodzina 500+. Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie będzie wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazane konto, a wnioski będzie można złożyć jedynie w formie elektronicznej.

Przeniesienie realizacji programu do ZUS będzie następowało stopniowo. Obecnie obsługą programu 500 plus zajmują się gminy. W Sopocie program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na bieżący okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. To oznacza, że osoby, które obecnie mają przyznane świadczenie wychowawcze (500+), będą je otrzymywały do 31 maja 2022 r. i nie muszą składać w styczniu nowego wniosku.

Wniosek na nowo narodzone dziecko można złożyć w gminie do 31 grudnia 2021 r., a od 1 stycznia 2022 r. do ZUS. Świadczenie na bieżący okres będzie wypłacane do 31 maja 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy od 1 lutego 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r., będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmował tylko ZUS. ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał. Nie dotyczy to jednak świadczeń, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji ZUS przyjmie wniosek i przekaże go do wojewody. Jeśli wojewoda przyzna świadczenie, to wypłaci je gmina.

Wnioski do ZUS będzie można składać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazane konto w banku.

Ważna zmiana dotyczy sposobu prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Wszelkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Program Rodzina 500+ jest finansowym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko i przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Szczegółowe informacje o zmianach w programie Rodzina 500+ na stronie ZUS

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...