Plan Ochrony Środowiska - konsultacje z mieszkańcami

fot.Fotobank.PL/UMS

Trwają prace nad opracowaniem Program Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na lata 2021 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030. Jednym z etapów budowania programu są konsultacje społeczne zarówno z mieszkańcami jak i organizacjami pozarządowymi a także przedsiębiorcami.

Program Ochrony Środowiska stanowi trzon ochrony środowiska na poziomie gminy i powiatu, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska określone zostaną cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczone zostaną zadania służące ochronie stanu środowiska na terenie miasta. Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy i jakości życia mieszkańców.

Pierwszym etapem prac nad Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Sopotu jest zebranie informacji o stanie środowiska w mieście i potrzebach ochrony środowiska podczas konsultacji społecznych.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania z przedstawicielami podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, organizacjami pożytku publicznego i Radnymi Miasta Sopotu.

Najważniejszy jednak w tworzeniu Programu Ochrony Środowiska jest jak największy udział mieszkańców Sopotu. Zapraszamy na warsztaty dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, które odbędą się dnia 11 stycznia 2022 r., o godzinie 18.00 ze względu na sytuację pandemiczną, w formie webinaru.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na warsztaty przez stronę internetową. Zgłoszenia można nadsyłać do 10.01.2022 r. do godziny 17.00

Dla przedsiębuorców sopockich spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2022 r., o godzinie 17.00, oowiązują zapisy przez stronę internetową. Zgłoszenia można nadsyłać do 10.01.2022 r. do godziny 15.00

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...