Dodatek osłonowy. Można już składać wnioski

Drewniany kontur domku. W tle monety ułożone w kupki
Fot. Pixabay

Od dzisiaj (4.01.2022 r.) można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, mającym zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 2100 zł oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie. W przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę dochód za 2020 r, po 1 sierpnia dochód za 2021 r.

Kto może liczyć na dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, spełnienia kryterium dochodowego oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania i posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód miesięczny nie może przekroczyć 2,1 tys. złotych. Natomiast jeśli w gospodarstwie domowy jest więcej osób, kwota ta nie może przekroczyć 1,5 tys. złotych.

Ustawa o dodatku osłonowym wprowadza podział na grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia. Stawki kształtują się następująco:

- gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie,
- gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie,
- gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie,
- gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku są podwyższone:

- gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie,
- gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie,
- gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie,
- gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie też zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Należy pamiętać, że gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które na ten cel otrzymają dotację z budżetu państwa.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia, otrzymają pierwszą ratę do końca marca. W przypadku złożenia wniosku po 31 marca, wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (profilem zaufanym lub za pomocą platformy ePUAP). Trwają prace nad nowelizacją ustawy i prawdopodobnie wniosek będzie można złożyć również za pośrednictwem bankowości elektronicznej (zachęcamy do śledzenia informacji w mediach).

Mieszkańcy Sopotu mogą złożyć wniosek w wersji papierowej:

- w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot (drogą pocztową lub osobiście w godzinach pracy Urzędu)

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (drogą pocztową na adres: MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, 80-318 Sopot, osobiście w Punktach Obsługi Klienta:

• al. Niepodległości 876, poniedziałek, w godz. 12.00 - 17.00, wtorek - piątek, w godz. 10.00 - 14.00,
• ul. Kolejowa 14, poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 15.00,
• al. Niepodległości 759 a, poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 – 15.00.

Zgodnie z zapisami ustawy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, dlatego ważne jest aby podać dane kontaktowe (adres e-mail – swój lub innej osoby z rodziny) oraz nr telefonu. Prosimy również o podanie rachunku bankowego do wypłaty.

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania można znaleźć na stronie: https://bip.sopot.pl/m,238,dodatek-oslonowy.html.

Informacje można uzyskać dzwoniąc na rządową infolinię +48 22 369 14 44, czynną od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Pytania można kierować również do pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopockiego MOPS, tel. 58 551 61 63 (poniedziałek-piątek 8.00-14.00). 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...