Dotacje konserwatorskie, czyli sopockie zabytki coraz piękniejsze

Kl. Kościuszki 44 po renowacji. Fot. materiały UMS

Kolejne sopockie budynki wypiękniały dzięki dotacjom konserwatorskim, które na ich remont przyznała w ubiegłym roku sopocka Rada Miasta. W 2021 r. w sumie dotacje otrzymało 7 podmiotów, na prace z budżetu gminy przekazano 642 638,78 zł. W budżecie miasta na 2022 r. na dotacje konserwatorskie zarezerwowano 800 000 zł.

Już od ponad 20 lat Sopot wspiera finansowo remonty zabytkowych budynków. Dzięki temu projektowi mieszkańcom łatwiej udźwignąć niemałe koszty prac, kamienice odzyskują swój dawny blask, a miasto staje się coraz piękniejsze. Co ważne, o renowacjach nie decyduje przypadek. Wszystko odbywa się przy wsparciu, ale też zgodnie z wizją i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Program rewitalizacji prowadzony w Sopocie dotyczy kamienic wpisanych do Rejestru zabytków województwa pomorskiego oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. Dzięki niemu nie tylko poprawia się estetyka otoczenia. Rewitalizacje bardzo podnoszą standard życia mieszkańców, rośnie też atrakcyjność turystyczna ­­­­­­miasta.

– Cały Sopot jest pod ochroną konserwatorską. Dotowane z budżetu miasta prace mają na celu zachowanie i utrwalenie zabytkowego charakteru budynków, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, konserwację ocalałego oraz rekonstrukcję utraconego detalu architektonicznego. Efekty zabiegów konserwatorskich często przerastają oczekiwania – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Zwiększony procent dotacji został przyznany na renowację i rekonstrukcję unikatowego zespołu secesyjnych witraży, które są bardzo cennym dziedzictwem kulturowym Sopotu. Witraże o bogatej ornamentyce roślinnej ocalały w oknach i nadprożu wejścia do budynku znajdującego się na rogu ul. Bohaterów Monte Cassino/ul. Gen. Józefa Bema. Z uwagi na reprezentacyjną lokalizację kamienicy inwestycja była ważna dla wizerunku miasta.  – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Dzięki dotacjom konserwatorskim w minionym roku wypiękniały:

  • budynek kościoła p.w. Zbawiciela, ul. Parkowa 5 – dotacja na remont dachu kościoła z elementami elewacji, dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Gdańsku, w wysokości 379 016 zł;
  • budynek mieszkalny, ul. Abrahama 21 – dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i konserwacji drzwi wejściowych, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 21 w wysokości 27 889,40 zł;
  • budynek mieszkalny, ul. Krótka 2 – dotacja na remont elewacji i balkonów dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Krótkiej 2, w wysokości 46 090,50 zł;
  • budynek mieszkalny, al. Niepodległości 777 – dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz na konserwację dwóch okien witrażowych klatki schodowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Niepodległości 777, w wysokości 29 946,88 zł;
  • budynek mieszkalny, ul. Bema 2 – dotacja na renowację i rekonstrukcję witraży okien klatki schodowej, wykusza elewacji zachodniej i nadproża wejścia narożnego, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bema 2, w wysokości 75 726 zł;
  • budynek mieszkalny, ul. Kościuszki 44 – dotacja na remont frontowej elewacji oraz frontowej połaci dachowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kościuszki 44/44 a, w wysokości 56 978 zł;
  • budynek mieszkalny, al. Niepodległości 727 – dotacja na remont elewacji północnej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Niepodległości 727, w wysokości 26 992 zł.

Remonty zabytkowych kamienic są montażem finansowym właścicieli obiektów i miasta, które dofinansowuje inwestycje w wysokości do 50 proc. Ostatecznie na zrealizowane prace w tych siedmiu budynkach z budżetu gminy przekazano 642 638,78 zł.

Wpis do rejestru prowadzi w wielu przypadkach do ograniczeń w możliwości przekształcania i użytkowania budynków. Utrzymanie historycznego charakteru obiektu oraz jego konserwacja jest często bardziej kosztowna niż utrzymanie pozostałych budynków. Konserwatorskie prace remontowe wymagają użycia odpowiednich materiałów, specjalistycznych kwalifikacji wykonawcy oraz nadzoru konserwatorskiego nad realizacja prac. Z tego względu wsparcie finansowe Gminy jest cennym wsparciem dla właścicieli zabytków. Troska o należyty stan zabytków, niezależnie od ich statusu własnościowego, jest ważna dla miasta i zgodna z potrzebą mieszkańców ceniących historię Sopotu i jego materialne świadectwo.

Od 2022 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania dotacji. Dostępny jest na stronie sopockiego Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce Akty prawne

W budżecie miasta na 2022 r. na dotacje konserwatorskie zarezerwowano 800 000 zł.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...