Deklaracje o wysokości opłat za odbiór odpadów

Kolorowa grafika - harmonogram odbioru odpadów
Fot. materiały ZOM Sopot

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja powinna uwzględniać cześć zamieszkałą nieruchomości oraz tę na której prowadzona jest działalność gospodarcza (jeśli taka istnieje). Za mieszkańców-członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklaracje powinien złożyć zarząd wspólnoty, administracja lub spółdzielnia. Deklarację można zmienić, ale trzeba to zrobić do 10 lutego każdego roku.

Czym są odpady komunalne?

Odpady komunalne są to odpady, które powstają w naszych domach lub te pochodzące od innych wytwórców, ale mające charakter i skład podobny do tych produkowanych w gospodarstwach domowych. Do tej kategorii nie wlicza się odpadów niebezpiecznych.

Co to jest nieruchomość zamieszkała, a co to niezamieszkała?

Nieruchomości dzielimy na 3 kategorie: zamieszkałe, mieszane i niezamieszkałe.

Nieruchomość zamieszkała to nieruchomość w której mieszkasz. Może to być dom, kamienica budynek spółdzielczy. Natomiast nieruchomość niezamieszkała to np. lokal usługowy, hotel. Jeśli kamienica posiada w parterze sklep, to jest to nieruchomość mieszana.

Jak wyliczana jest wysokość opłaty za odpady?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych i mieszanych opłata jest zależna od ilości zużycia wody. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata zależy od zadeklarowanej wielkości pojemników i częstotliwości odbioru, które zażyczył sobie właściciel nieruchomości wypełniając deklarację.

Co to jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to wszyscy właściciele, których lokale (mieszkania) wchodzą w skład określonej nieruchomości. Małą wspólnotę mieszkaniową mogą tworzyć nie więcej niż 3 lokale, natomiast nieruchomości od 4 lokali to duża wspólnota mieszkaniowa. Budynek, który nie ma wyodrębnionych księgą wieczystą lokali jest budynkiem jednorodzinnym.

Kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty?

Właściciel każdej nieruchomości zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja powinna uwzględnić cześć zamieszkałą nieruchomości oraz tej na której prowadzona jest działalność gospodarcza (jeśli taka istnieje).

Jeśli mieszkasz na terenie spółdzielni mieszkaniowej lub jesteś członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej, deklaracje powinien złożyć zarząd wspólnoty, administracja lub spółdzielnia.

Jeśli mieszkasz na terenie małej wspólnoty mieszkaniowej (do 3 wyodrębnionych lokali) deklarację możesz złożyć wspólnie z pozostałym współwłaścicielami wówczas przypisane zostaje jedno wspólne konto, na które należy wpłacać comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami. Jeśli istnieją odrębne miejsca gromadzenia odpadów, deklarację można złożyć oddzielnie, lecz każdą deklarację muszą zatwierdzić podpisem pozostali członkowie wspólnoty.

Wzory deklaracji dla Mieszkańców można znaleć na stronie ZOM Sopot - strefa mieszkańca.

Przedsiębiorcy wzory deklaracji znajdą na stronie ZOM Sopot - Strefa biznesu.

Kiedy składam deklarację?

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami musisz złożyć w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania w Sopocie. Małe wspólnoty mieszkaniowe (do 3 lokali) deklarację składają same, w przypadku dużych nieruchomości robi to zarządca.

Skąd pobrać informacje o zużyciu wody za rok 2021?

Podstawą do wyliczenia opłaty za odpady na 2022 r. jest informacja o zużyciu wody w 2021 r. Pełne dane o zużyciu wody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. otrzymasz w Biurze Obsługi Klienta spółki Aqua-Sopot, na stronie Aqua-Sopot.

Czy mogę zmienić deklarację?

Tak, do 10 lutego każdego roku. Podstawą do wyliczenia opłaty za odpady jest informacja o zużyciu wody. Przyjmuje się rozliczenie z 12 miesięcy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku.
W styczniu powinieneś dostać od AQUA-Sopot rozliczenie za zużycie wody za rok poprzedni. Jeśli zużycie wody się zmieniło w stosunku do roku poprzedniego, jesteś zobowiązany do 10 lutego złożyć tzw. „deklaracje zmieniającą”.

Jeśli zauważysz, że popełniłeś błąd w deklaracji lub jeśli zostaniesz o tym poinformowany przez ZOM to musisz złożyć korektę deklaracji.

Jak mogę złożyć deklarację?

Możesz złożyć wersje papierową w ZOM lub poprzez EPUAP, a od 31 marca 2022 r. będzie możliwość złożenia deklaracji elektronicznie.

Czy jest harmonogram odbioru odpadów?

Na stronie ZOM Sopot - harmonogramy znajduje się  harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Prosimy, aby przestrzegać wyznaczonych terminów. Wszystkim zależy na mieszkaniu w czystym mieście.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...