Rekrutacja do sopockich przedszkoli rusza 1 marca

Kilkuletnia dziewczynka układa kolorowe klocki na stole
Fot. Pixabay

Z początkiem marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola można będzie składać od 1 do 31 marca. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 25 kwietnia.

Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze stron internetowych przedszkoli i wypełniony wysłać na adres mailowy placówki lub złożyć w formie papierowej bezpośrednio w przedszkolu.

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 22 do 28 lutego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

– 720 miejsc, które przygotowaliśmy na rok szkolny 2022/2023, powinno zagwarantować pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 3 do 6 lat – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – W Sopocie od wielu już lat każdy chętny maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu.

W pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmowane jest:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jedno z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kryteria wraz z przyporządkowaną wartością punktową, które obowiązują w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego:

 1. kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola – 10 pkt.,
 2. kandydaci, których oboje rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt.,
 3. kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 10 pkt.,
 4. odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 7 pkt.,
 5. dziecko posiadające na dzień rekrutacji obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Programie Szczepień Ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 6 pkt.,
 6. kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 5 pkt.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...